Vi som lär Sverige behöver rätt förutsättningar

Lärare behöver rätt förutsättningar med rimlig arbetsbörda och bra lön för att orka och vilja fortsätta.

Debatt 14 september 2021 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

I dag firar vi Skolans dag.

En dag som Lärarnas riksförbund instiftat för att lyfta fram skolan och de fantastiska insatser som görs av landets lärare och studie- och yrkesvägledare.

Men det är också en dag då vi påminner ansvariga politikerna om att lärare och studie- och yrkesvägledare behöver rätt förutsättningar för att kunna utföra sina uppdrag.

Här i Skellefteå måste vi särskilt satsa på arbetsmiljön och arbetsbelastningen. De senaste årens snålt tilltagna budgetar har medfört en tunn och sårbar organisation på skolorna. Elevgruppernas storlek har ökat hela vägen från lågstadiet till gymnasiet.

När vi ser tillbaka på hur coronapandemin drabbat det svenska samhället – och särskilt skolan – så är skolans kunskapsuppdrag och lärarnas betydelse för detta tydligare än någonsin.

Lärare behöver rätt förutsättningar med rimlig arbetsbörda och bra lön för att orka och vilja fortsätta.

Vi åläggs dessutom mycket annat arbete än att undervisa. Alltför många upplever att det inte ges tillräckligt med tid för att förbereda och efterarbeta undervisningen. Istället stressar de utökade dokumentationskraven och många överväger att sluta som lärare.

Men varken kommuner eller fristående skolor har förmått att leda en skolverksamhet där lärare har möjlighet och tid att med kvalitet bedriva sin undervisning.

Lärarnas riksförbund vill att alla elever ska känna sig sedda i klassrummet. Men med de klasstorlekar vi har i dag är detta svårt att uppnå.

För varje elev vi utökar klasstorlekarna med minskar tiden för varje elev kring individualisering, stöd och bedömning. Mer resurser behövs så att klasser och grupper kan bli mindre. Små klasser och möjlighet att dela upp dem är extra viktigt under lågstadietiden.

Det Lärarnas riksförbund i Skellefteå särskilt vill lyfta fram är behovet av löneuppvärdering så att vi är konkurrenskraftiga mot riket.

Eftersom Skellefteå befinner sig i en stor expansionsfas behövs högre löner och bra arbetsmiljö för att kunna behålla erfarna lärare samt rekrytera nya.

Skolan behöver huvudmän som faktiskt förstår sin verksamhet. Vi behöver ha skolledningar med tydliga mandat och befogenheter för att ge lärare möjlighet att göra sitt jobb.

Våra skolansvariga kommunpolitiker måste inse allvaret. Låt Skolans dag 2021 bli en nystart för detta sker.


Ämnen du kan följa