Vi socialdemokrater tar ansvar för migrationen

Sverige har i dag ett historiskt lågt mottagande av asylsökande.
Sverige har i dag ett historiskt lågt mottagande av asylsökande.

Sveriges mottagande ska vara långsiktigt hållbart och möjliggöra en fungerande integration.

Debatt 9 november 2020 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Replik på Jimmie Åkessons (partiledare för Sverigedemokraterna) och Jonas M Anderssons (riksdagsledamot för Sverigedemokraterna) replik ”Socialdemokraternas vinst är Sveriges förlust”, publicerad i Norran och på norran.se måndagen den 2 november 2020.

Sverige har i dag ett historiskt lågt mottagande av asylsökande. Enligt Migrationsverkets senaste prognos det lägsta sedan millenniumskiftet. Bedömningen är att 13 500 kommer att söka asyl under 2020.

Sverigedemokraternas påstående om att Sverige är överfullt är oseriöst och fake news. SD vill öka motsättningarna i samhället i stället för att skapa sammanhållning.

Vi socialdemokrater anser att Sverige ska ta emot sin andel av de asylsökande som söker sig till EU. Sverige ska inte ta en större andel av ansvaret i EU än vad vår andel motsvarar. Det har vi gjort tidigare och det är inte hållbart.

Mottagandet ska vara solidariskt och fördelas mellan fler länder än i dag. Utsatta människor – däribland många barn – som flyr krig och förtryck ska kunna få sin sak prövad i Sverige.

Den som har skyddsbehov ska få stanna, den som saknar det ska återvända. Vi tror att många tycker att detta är ett fullt rimligt ställningstagande.

Regeringen har presenterat förslag som innebär att de som har en särskild anknytning till Sverige ska kunna få ett förlängt uppehållstillstånd. En ventil där man kan ta hänsyn till särskilt ömmande fall, vilket inte är möjligt i dag.

Detta berör en mindre grupp men är en viktig del för att hjälpa barn som befinner sig i en mycket svår och utsatt situation.

Det pågår omfattande insatser för att de flyktingar som redan kommit till Sverige ska komma i arbete snabbare och bli en del av det svenska samhället. SFI med yrkesinriktning, vardagssvenska samt språkträning för personal inom äldreomsorgen är några exempel.

Vi vill strama upp reglerna för arbetskraftsinvandring så att den inriktas på bristyrken. Sverige har i dag högre invandring av arbetskraft, ofta till okvalificerade jobb, än vi har asylmottagning.

Vi socialdemokrater tar ansvar för Sverige, och därmed även för migrationen. Vårt mottagande ska vara långsiktigt hållbart och möjliggöra en fungerande integration. Vi är garanten för att Sverige aldrig kommer tillbaka till det som gällde innan 2015.

Ämnen du kan följa