Vi ska inte betala för att vi har ett arbete!

Socialdemokraterna och miljöpartiet har medvetet drivit en drivmedelspolitik vars syfte är att driva upp priset på bensin och diesel.

Debatt 29 mars 2022 07:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Fakta är att Socialdemokraterna och Miljöpartiet har som mål att nå ett bensin, dieselpris på ca 30 kr/liter. De införde en bonus malus skatt på rena bensin och dieselbilar. Politiken har ett enda syfte. Det är att straffa bort denna typ av fordon från marknaden. 

Från 2030 vill de förbjuda försäljning av dessa fordon. Vi Liberaler ser absolut att vi behöver göra något åt utsläppsfrågan. Men det måste ske ansvarsfullt. 

De alternativ som finns i dag är för dyra för en vanlig löntagare. Därtill finns inte någon större utbyggnad av infrastrukturen kring de alternativa drivmedlen i dag. 

Den situation som har uppstått med dessa världens högsta drivmedelskostnader är att folk inte har råd att köra till jobbet. Arbetsgivare kommer att få svårt att rekrytera, behålla personal som måste pendla till jobbet. 

Detta kommer att slå hårt mot arbetsgivare i Västerbotten. Där många är beroende av bilen för att ta sig till arbetet. Kollektivtrafik är inget alternativ på grund av dålig tillgänglighet. Åkerier står på randen till konkurs. Hela samhället kan stanna av och kan leder till brist på transporter och varor till våra butiker. 

Vi vill se betydligt längre fram i tiden än Socialdemokraterna som bara ser en lösning till efter valet. Det är absolut ingen slump att de just valt 1 oktober som slutdatum för sina förslag på sänkningen av drivmedelspriserna. 

Vi Liberaler vill sänka bensinkostnaden med 4 kr liter och dieseln med 5 kr liter. Det kan inte vara så att du ska betala för att du har ett arbete. 

Att lägga fram ett nytt förslag på reseavdrag som regeringen har gjort nu, ett förslag som alla instanser har avfärdat. Ett förslag som gynnar de som har god tillgång till kollektivtrafik är inte ett seriöst förslag. 

Sedan vill vi se en kraftig utbyggnad av laddinfrastrukturen i båda städer och på landsbygden. Vi vill satsa på alternativa drivmedel som vätgas, biobensin och biodiesel. 

Vi tror inte bara på ett alternativ utan vill se en hel palett av alternativ på marknaden. Hela Sverige ska leva och ges möjlighet att kunna ha tillväxt. 

Du som bor på landsbygden ska inte straffas hårdare bara för att du har valt att just bo på landsbygden. 

Jens Wennberg, ordförande Liberalerna Skellefteå

Christina Soldan, gruppledare Liberalerna Skellefteå


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa