Vi ska göra allt för att bryta segregationen

Det kommer att krävas skärpta straff såväl som fler medarbetare i socialtjänsten. Men framför allt måste fler komma i arbete.

Debatt 3 januari 2022 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

I decennier har en otillräcklig politik lett till ökad segregation.

Vilket i sin tur lagt grunden till mycket av den grova kriminalitet som i dag plågar Sverige.

I det tomrum som uppstått, när samhället dragit sig tillbaka, har organiserad brottslighet och kriminella gäng tagit vid.

Sverige är ett fantastiskt land. Men här finns också barn som växer upp utan framtidstro. När föräldrar inte lär sig svenska, eller kommer in på arbetsmarknaden, riskerar de att hamna utanför samhället vilket leder till att deras barn växer upp utan vuxna förebilder.

Från högerpartierna hörs ofta tal om den fria marknaden och den fria viljan. Att alla kan bara de vill.

Men att inte se hur det påverkar människor att växa upp i bostadsområden som präglas av trångboddhet och utanförskap, där socialtjänst och skolor är överbelastade av den tyngd som bristande integration lägger på dem. Det är naivt.

Högerpartierna pratar gärna om den akuta brottsligheten i dessa områden, men när man ber dem om en långsiktig plan för att komma tillrätta med problemen är det blankt. Då vägrar de att se kopplingen mellan vårt lands utbredda segregation och sin egen politik.

Ska vi komma tillrätta med kriminaliteten och utanförskapen krävs inget mindre än en mobilisering av hela samhället.

Vi socialdemokrater har genomfört kraftfulla satsningar på de brottsbekämpande myndigheterna. Vi har skärpt, och fortsätter att skärpa straffen, och vi genomför en historisk utbyggnad av svenskt rättsväsende.

Men det är bara en del av lösningen.

Vi kommer att vända på varenda sten för att bryta segregationen och stoppa kriminaliteten. Det kommer att krävas fler poliser såväl som fler lärare, skärpta straff såväl som fler medarbetare i socialtjänsten. Men framför allt måste fler komma i arbete.

Vi socialdemokrater har sedan Alliansens tid halverat tiden för nyanlända att etablera sig på arbetsmarknaden. Men det räcker inte. Kraven ska vara tydliga för dem som kommer till Sverige. Vi erbjuder möjligheter men ställer också krav. Alla som kan jobba ska jobba.

Att inte ställa krav är att acceptera att människor hamnar utanför samhället. Och det kommer vi socialdemokrater aldrig att göra.

Kampen mot segregationen är en kamp mot brottsligheten, ja, men det är mer än så.

Det är en kamp för alla barns rätt att växa upp i trygghet, framtidstro och gemenskap. Det är en kamp för jämlikhet.


 
 
 
 
 
 

Ämnen du kan följa