Vi ska bygga en Norsjöbygd för våra barn

Vi ska intensifiera arbetet för att alla barn i Västerbotten ska ha en jämlik och trygg uppväxt. En del i detta, är att göra insatser för att förbättra barn och ungas psykiska hälsa, som fortsätter försämras.

Magnus Eriksson (S), ordförande Utbildning och omsorgsutskottet Norsjö kommun och Anna-Lena Danielsson (S), ordförande Hälso- och sjukvårdsnämnden, Region Västerbotten vill skapa en Norsjöbygd för alla barn.

Magnus Eriksson (S), ordförande Utbildning och omsorgsutskottet Norsjö kommun och Anna-Lena Danielsson (S), ordförande Hälso- och sjukvårdsnämnden, Region Västerbotten vill skapa en Norsjöbygd för alla barn.

Foto: Anna Johansson

Debatt2022-07-27 08:30
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Det är en mycket oroväckande utveckling som vi tar på största allvar. Socialdemokraternas mål kommer alltid vara att inget barn ska behöva må dåligt, och då måste vi arbeta förebyggande. 

Arbetet måste ske på flera fronter samtidigt och som ett led i detta vill vi inrätta en familjecentral i Norsjöbygden. Familjecentralerna är öppna mötesplatser där barnahälsocentral, öppen förskola, barnmorska och socialtjänst samlas under samma tak. 

Familjecentralerna är hälsofrämjande och ger möjlighet till tidig upptäckt av eventuella behov som ett barn kan ha. Familjecentralerna är även viktig för föräldrarna som kan få stöd och möjlighet att utbyta erfarenheter med andra föräldrar. När verksamheter samlas under samma tak på detta sätt minskar vi risken för att något barn ska falla mellan stolarna och vi kan se till att barn kan få hjälp på flera sätt samtidigt om det behövs. 

Det ska vara enkelt att få hjälp när ett barn mår dåligt och man ska alltid veta var man kan vända sig. Vi socialdemokrater ser inte att lösningen på att fler barn mår dåligt är att göra vården av barn och ungas psykiska hälsa till ett privat marknadsexperiment där familjens plånbok styr vem som får hjälp. 

Oavsett var i Västerbotten man växer upp ska man ges möjlighet till en likvärdig vård och stöd. Vi socialdemokrater ser det enorma ansvar vi har i att bygga ett bättre samhälle för nästa generation. En del i detta arbete är att inrätta en familjecentral i Norsjöbygden.

Magnus Eriksson (S), ordförande Utbildning och omsorgsutskottet Norsjö kommun 

Anna-Lena Danielsson (S), ordförande Hälso- och sjukvårdsnämnden, Region Västerbotten