Vi rustar sjukhusen för framtidens sjukvård

Vården ska finnas nära och tillgänglig. Oavsett var i länet du befinner dig ska du kunna lita på att välfärden finns där.

I oktober togs första spadtaget för byggandet av framtidens sjukhus i Lycksele. Nu väntar investeringar för om- och nybyggnationer på Skellefteå lasarett, skriver regionstyrelsens ordförande Peter Olofsson.

I oktober togs första spadtaget för byggandet av framtidens sjukhus i Lycksele. Nu väntar investeringar för om- och nybyggnationer på Skellefteå lasarett, skriver regionstyrelsens ordförande Peter Olofsson.

Foto: Cecilia Stenström/Region Västerbotten

Debatt2021-11-19 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Enligt forskare kommer vartannat barn som föds i Sverige i dag ett bli 100 år.

Det är helt fantastiskt. Men det betyder också nya utmaningar för och ökade behov av vård och omsorg i Västerbotten.

En stor del av våra sjukhus byggdes på 1950- och 1960-talen och en bit in i på 1970-talet. Därför är det naturligt att många av lokalerna inte lever upp till de krav som sjukvården, såväl i dag som i framtiden, har och behöver.

Därför rustar vi nu våra sjukhus – för framtidens vård.

Vi bygger enligt en beslutad fastighetsplan som siktar framåt och vi bygger för att bedriva en sjukvård som är i ständig utveckling.

Vi varken kan eller vill, likt Moderaterna i Stockholm, bygga skrytbyggen som Karolinska.

Vår ”litenhet” gör att vi måste tänka smart, men ändå våga satsa. Och det gör vi.

I oktober togs första spadtaget för byggandet av framtidens sjukhus i Lycksele. Nu väntar investeringar för om- och nybyggnationer på 825 miljoner kronor på Skellefteå lasarett. Ett nytt psykiatrihus står snart klart i Umeå.

Byggnationer som är viktiga pusselbitar för utvecklingen av hälso- och sjukvården i Västerbotten.

Som socialdemokrat är det viktigt för mig att vården ska finnas nära och tillgänglig. Från fjäll till kust. Oavsett var i länet du befinner dig ska du känna dig trygg och lita på att välfärden finns där.

Vi har och ska fortsätta ha hälsocentral/sjukstuga i varje kommun. Och vi ska fortsätta investera i våra tre sjukhus: Lycksele, Skellefteå och Umeå.

Vi ser hur välfärden har skadats av Moderaternas och andra högerpartiers marknadsexperiment och privatiseringar.

Det sliter inte bara på välfärden, utan på hela sammanhållningen och solidariteten i vårt samhälle. Det är därför vi socialdemokrater säger att marknadsexperimentens tid i välfärden måste få ett slut. Ingen ska kunna köpa sig före i kön till sjukvården.

Region Västerbotten levererar en sjukvård av högsta kvalitet, det är vi stolt över.

Men vi kan bättre. I tider av pandemi har vår personal fått slita. När vi nu rustar våra sjukhus behöver vi se till att bygga bra lokaler och goda förutsättningar för vår personal. Personalen är vår främsta resurs och de ska ha en bra arbetsmiljö och goda arbetsvillkor, vilket sker genom samverkan med personal, ledning och fackliga organisationer.

Därför rustar vi våra sjukhus, för att de som föds ska kunna leva 100 lyckliga och friska år. Med hälsa och trygghet.