Vi minskar behovet av försörjningsstöd

Solkraft är en socialverksamhet som har hjälpt många tusentals människor genom åren.

Debatt 16 maj 2022 11:24
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Solkraft ska stärka människor, tillvarata kompetenser, stimulera lärande och förbereda för arbetsmarknaden.

Målgruppen för Solkraft, är personer med funktionsnedsättningar, långtidsarbetslösa eller personer som saknar erfarenhet från den svenska arbetslivet. 

Det är kvinnor och män, unga som gamla, svenskfödda eller nysvenskar som bemannar verksamheten.

Människor i behov av sysselsättning, utbildning eller anställning med stöd för att nå den livskvalitet som många av oss tar för givet.

Socialnämnden bidrar med de resurser som behövs för att Solkraft ska uppfylla sitt syfte. 

Till exempel med lokaler, utbildad personal, utrustning mm. Många av anställningarna inom Solkraft finansieras delvis med ekonomiskt stöd från bland annat Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan.

 Övriga kostnader ska täckas med de intäkter som genereras av olika uppdrag.

Syftet med hela Solkrafts verksamhet är inte att konkurrera med näringslivet. Syftet är meningsfull sysselsättning för människor. 

För att deltagarna ska få en så gedigen erfarenhet är det viktigt att deltagare har arbetsuppgifter som är så nära som möjligt de uppgifter som utförs i företag. För att förbereda för arbetsmarknaden, givetvis med individuella anpassningar efter behov. 

De arbetsuppgifterna utgör på intet sätt osund konkurrens. Det har konkurrensverket beslutat 2020 när ärendet provades gällande vedförsäljningen.

Många deltagare har efter och under utbildning eller anställning på Solkraft, erhållit arbete på den reguljära arbetsmarknaden. 

För många har Solkraft betytt stor förändring i livet, med stärkt självkänsla och självförtroende. 

Det lyfter individen och minskar också behovet av försörjningsstöd.

Solkraft har även erbjudit utbildningar till deltagare. Deltagarna har fått kvalificerad vägledning och stöd, bemöts med respekt och medmänsklighet. 

Solkraft är en förebild för många sociala verksamheter i Sverige. 

Jag är stolt över att Skellefteå kommun har Solkraft och ambitionen är att fortsätta driva Solkraft som en socialverksamhet. 

För Solkraft gör skillnad i människors liv.

Iosif Karambotis (S), ordförande Socialnämnden Skellefteå kommun


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa