Vården saknar läkare och patientsäkerheten riskeras!

Vi matas dagligen i media om krisen inom vården. Medicinkliniken i Skellefteå kommer i sommar att dra ner till lägsta vårdplatser någonsin vilket är mycket allvarligt och oroande.

Debatt 13 juni 2022 22:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Sjuksköterske- och läkarbristen gör att vi står inför mycket stora utmaningar. 

Personalen är sjukvårdens viktigaste resurs. För att behålla personal och för att säkra rekrytering av framtidens medarbetare måste regionen visa att de värdesätter det arbete de utför dagligen.

Varför är det den duktiga vårdpersonalen på olika nivåer som får betala priset? Situationen är minst sagt akut. Men den borde absolut inte vara okänd för den styrande S-majoriteten då denna situation upprepar sig varje sommar. 

Dessvärre uppger många inom vården att denna sommar kan bli den värsta. 

När vi liberaler gör verksamhetsbesök möter vi en fantastisk personal som inte gett upp hoppet om fler arbetskamrater och mindre stress, och en lön som är värd namnet.  

Lyssna på personalen! Ge dem verktyg att förändra vården! Låt dem få tillbaka arbetsglädjen! Region Västerbotten måste bli en bättre arbetsgivare!

Vi liberaler kämpar för att få tillbaka sjuksköterskeutbildningen till Skellefteå. Med utbildningen på plats skulle vi få helt andra förutsättningar att rekrytera personal.

Sjukvården är en kunskapsbaserad organisation, metoder och behandlingar ska baseras på god evidens. Det innebär i min värld att man ska stötta och stödja och ge möjlighet till kompetensutveckling på alla nivåer.

Vi Liberaler vill att det planeras för en kvällsöppen hälsocentral nära sjukhuset vilket skulle avlasta akutmottagningen. I dagsläget är ca 30 % av de som besöker akutmottagningen primärvårdspatienter. 

Vi måste också bli bättre på att ta tillvara den kompetens och erfarenhet som finns hos våra seniora medarbetare. Varför inte satsa på en personalpool för seniora medarbetare som till exempel kan bidra med att introducera ny personal. 

Covidvaccinationerna hade varit mycket svåra att klara utan alla de fantastiska seniora medarbetarna som hoppade in och gjorde ett fantastiskt arbete. 

Detta är några förslag som vi liberaler menar är nödvändiga åtgärder för att vården ska bli ännu bättre i ett snabbt växande Skellefteå.

Vi har ett ansvar för att sjuka människor får god vård. Därför ger vi liberaler inte upp. Vi ser det som en utmaning!

Birgitta Burström, ledamot i regionfullmäktige (L)


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa