Vi måste värna familjers självbestämmande

För stora barngrupper riskerar att leda till koncentrations- och inlärningssvårigheter.
För stora barngrupper riskerar att leda till koncentrations- och inlärningssvårigheter.

Vi kristdemokrater står upp för familjernas rätt att själva avgöra vad som är bäst för deras barn.

Debatt 11 november 2020 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Att få livspusslet att gå ihop är inte alltid enkelt.

Det är mycket som ska klaffa och vardagen ser olika ut från familj till familj.

Det är någonting som vi som politiker aldrig får glömma.

Ett antal riksdagsledamöter från Socialdemokraterna har lämnat in en motion om obligatorisk förskola från två års ålder. Ett förslag som skulle vara ett dråpslag för familjerna, personalen och kommunerna.

I efterhand har man pudlat och hävdar att motionen är feltolkad.

Vi kristdemokrater undrar på vilket annat sätt man kan tolka att-satsen: ”Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att förskolan görs obligatorisk från två års ålder och tillkännager detta för regeringen.”

Kristdemokraterna tror inte på en obligatorisk förskola. Vi står i stället upp för familjernas val att själva avgöra vad som är bäst för deras barn och för familjens livssituation.

Där skiljer vi oss mycket från Socialdemokraterna, som verkar tro att politikerna alltid vet bäst och att det offentliga uppfostrar barnen bäst till goda samhällsmedborgare.

Det är ett bra sätt att omyndigförklara föräldrar i deras föräldraroll.

Lägg sedan till att det i dag finns problem i förskolan, inte minst med stora barngrupper och hög personalomsättning. Det är där KD vill lägga fokus och jobba för en förbättring.

I Skellefteå är den genomsnittliga barngruppsstorleken 17,4 barn. Jämfört med snittet i riket är det två fler barn i varje grupp. Skellefteå är med detta den 30:e sämsta kommunen enligt Skolverkets statistik.

Värt att nämna är att Skolverkets riktmärke för barn 1–3 år är 6–12 barn per grupp, och för barn 4–5 år 9–15 barn.

Särskilt allvarligt är detta för de allra minsta barnen som i för stora grupper riskerar att drabbas av en stress som kan leda till koncentrations- och inlärningssvårigheter.

Men det handlar också om personalens arbetsmiljö. Att inte känna sig tillräcklig och inte hinna ge alla barn den uppmärksamhet de förtjänar leder till stress och en ohållbar arbetssituation.

Det är viktigt att understryka; vi klandrar inte personalen, de gör sitt bästa.

Vi klandrar de politiker som inte vill se och göra någonting åt situationen.

Förskolan ska vara en lugn och trygg plats för barnen. Det ska finnas en bekant famn att krypa upp i och inget barn ska behöva uppleva stress i stora och stökiga barngrupper.

Minskade barngrupper är inte det enda som avgör kvaliteten i förskolan.

Men det är en grundförutsättning för att barnen och personalen ska må bra.

Ämnen du kan följa