Vi måste få en frisk sjukförsäkring

Bakom statistiken finns människor av kött och blod. Människor som far oerhört illa.

Debatt 1 december 2020 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Att det finns brister i dagens sjukförsäkring är väl ställt bortom all tvivel.

Bakom statistiken finns människor av kött och blod. Människor som far oerhört illa, och som i många fall berövas sin värdighet och sin framtidstro.

Det är en förlust för alla. Den drabbade, nära och kära, men även för samhället i stort.

Människor som enligt behandlande läkare är oerhört sjuka förvandlas, som genom ett trollslag, av Försäkringskassans byråkrater till fullt arbetsföra gentemot fabricerade jobb som varken finns eller har funnits på svensk arbetsmarknad.

Inte för att handläggare på Försäkringskassan agerar av ondo. Utan för att de tvingas förhålla sig till en otydlig och inhuman styrning. Det är ovärdigt och det måste få ett slut. Vi behöver en frisk sjukförsäkring med individen i fokus.

Från LO vill vi bland annat se:

- En förutsägbar och säker rehabiliteringskedja som är anpassad efter individen och bygger på verkligheten, inte på kartan.

- Prövningen gentemot vanligt förekommande jobb måste ändras till vanligt förekommande och definierade jobb.

- Att arbetstagare som fyllt 62 år fortsätter att prövas gentemot sitt ordinarie jobb – även efter dag 180 i sjukskrivningen. Det gör att man tillvaratar kompetens och möjliggör att människor kan vara kvar i anställning högre upp i åldrarna. Att bortse från ålder i rehabilitering och sjukskrivning är orimligt och inhumant.

- Vi vill se stärkt skydd i sjukförsäkring för behovsanställda. En anställningsform som är väldigt vanlig i framförallt yrken som är klassiskt kvinnodominerade. Som försäkringen är utformad i dag så är det svårt att få sjukpenningen godkänd. Nivån på ersättningen är orimligt låg.

Kort och gott så ser vi att det här, plus en hel del annat, måste adresseras för att sjukförsäkringen ska fylla den funktion den är tänkt att fylla.

Ett jämlikt samhälle bygger på en tilltro till det gemensamma samhällskontraktet och att man har skydd när man behöver det som allra mest. Vi kräver att jämlikheten tas tillbaka och att vi återigen får en frisk sjukförsäkring.

Läs mer!

Insändare: Vi går en dyster framtid till mötes i det här landet

Vi går en dyster framtid till mötes i det här landet

Debatt: "De kan inte längre skylla ifrån sig" • "Nu är det tydligt för alla att Sverigedemokraterna dikterar regeringens politik"

"De kan inte längre skylla ifrån sig" • "Nu är det tydligt för alla att Sverigedemokraterna dikterar regeringens politik"
Visa fler
Ämnen du kan följa