Sex viktiga fokusområden för Socialdemokraterna

Först och främst; Alla barn ska ha samma rätt och möjlighet oavsett kön, klass, etnisk bakgrund, funktionshinder, ekonomi eller var de bor. FN:s barnkonvention ska följas!

Debatt 22 augusti 2022 09:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Det är alltid barnets bästa som ska komma först vid alla beslut och åtgärder som rör barn. Skellefteå är en av Sveriges bästa städer att växa upp i men idag har inte alla barn samma möjligheter att förverkliga sina drömmar. 

Det finns mer att göra nu och framåt! Därför har vi valt ut dessa fokusområden för individ & familjepolitiken i Skellefteå. 

För att barnen ska kunna växa i en trygg miljö har vi stärkt familjestödet under mandatperioden. Exempelvis familjerådgivning, föräldrasupport, fler familjehem, jourhem och kontaktfamiljer. Men tyvärr räcker det inte. 

Därför kommer vi under kommande mandatperiod att intensifiera våra insatser för att fler familjer ska öppna sina hem och ta emot barn och unga som behöver stödinsatser.

Vi stödjer kolloverksamhet varje år till barnen som av olika anledningar inte har möjlighet till en naturupplevelse eller möjlighet att knyta nya vänskapsband.

Du själv eller någon du känner kan behöva hjälp med missbruks- och beroendeproblematik. Samhället ska stå vid din sida när du eller din familj behöver hjälp, stöttning till dig själv, barnen och anhöriga. 

Kommunen har ett ansvar att hjälpa personer med långvarigt försörjningsstöd att komma närmare ett reguljärt arbete. Av den anledningen har vi genom Solkraft erbjudit hundratals personer kortare anställningar eller sysselsättningsinsatser.

Vi satsar stora resurser för att motverka våld, men det behövs mer. Därför kommer satsningarna att fortsätta och mer riktat stöd till barn som bevittnat våld i hemmet. För varje våldshandling oavsett var den sker är oacceptabel! Tillsammans fortsätter vi arbetet för att samhälle fritt från våld.

Skellefteå har genom åren varit en förebild på att ta emot ensamkommande flyktingbarn. Vi tror på en generös flyktingpolitik där vi ger stöd och hjälp till familjer och ensamkommande som flyr, för att de lättare ska kunna komma in i vårt svenska samhälle. 

Socialdemokraterna i Skellefteå tror på den svenska välfärdspolitiken. 

Den är utformad utifrån övertygelsen att alla människor har lika värde och att alla människor har samma grundläggande behov och rätt till social trygghet, vård, omsorg och utbildning. 

Därför kommer vi att fortsätta kämpa mot sociala orättvisor.

Iosif Karambotis (S), ordförande i Socialnämnden


 
 
 
 
 
 
Val 2022

Gusta(v)sson ser ut att få fortsätta – partikamrater hoppar av: ”Ett större svek att sitta kvar” • ”Saker hänger inte riktigt ihop”

Gusta(v)sson ser ut att få fortsätta – partikamrater hoppar av: ”Ett större svek att sitta kvar” • ”Saker hänger inte riktigt ihop”

Ovanliga klagomålet till kommunen – väljare känner sig lurad: ”Egentligen skulle vi ha omval”

Ovanliga klagomålet till kommunen – väljare känner sig lurad: ”Egentligen skulle vi ha omval”
Visa fler
Kommentera
Ämnen du kan följa