Vi kan inte fira med den pompa beslutet förtjänar

Det är bara i Arvidsjaur som det finns förutsättningar att utbilda förband i subarktisk miljö.
Det är bara i Arvidsjaur som det finns förutsättningar att utbilda förband i subarktisk miljö.

I dessa dystra pandemitider ska vi glädjas åt ett för Sverige och Arvidsjaur glädjande försvarsbeslut.

Debatt 25 december 2020 10:05
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Den 15 december 2020 kommer att vara en historisk dag för Arvidsjaur.

Riksdagens försvarsbeslut innebär sex nya regementen. Utöver satsningarna på Försvarsmakten kommer också totalförsvarets förmåga att stärkas. Det är både nödvändigt och behövligt.

För Arvidsjaurs del innebär beslutet att Norrlands Dragonregemente K 4 återupprättas. Exakt när det blir är oklart. Beslutet ska verkställas någon gång under perioden 2021–2025. Vi hade naturligtvis önskat att det varit tydligare.

Arméchefen Karl Engelbrektsson har betonat att förutsättningen för militär verksamhet är personal, material, infrastruktur och övning. I Arvidsjaur finns personal, material och infrastruktur i form av en kasern. Här finns också ett av Sveriges största övnings- och skjutfält, som dessutom har miljötillstånd för det mesta av Försvarsmaktens verksamhet.

Det är bara i Arvidsjaur som det finns förutsättningar att utbilda förband i subarktisk miljö. Det är ett av skälen till att det finns ett stort internationellt intresse för att få ta del av denna unika utbildningsmiljö.

Här har Försvarsmakten, med sin olika enheter i Arvidsjaur, en unik kompetens som är efterfrågad i hela världen.

Att det nu blir möjligt att återupprätta K 4 är en effekt av att det i 2004 års försvarsbeslut inte blev en total nedläggning av den militära verksamheten i Arvidsjaur.

Här sänder jag en tacksamhetens tanke till Siv Holma (V) från Kiruna, den enda riksdagsledamoten från Norrbotten som vägrade att acceptera en total nedläggning i Arvidsjaur.

Den försvars- och utrikespolitiska debatten i riksdagen visade på stor samsyn om den framtida inriktningen för försvaret.

Av naturliga skäl fokuserade partierna på de delar där det finns oenighet. Till största delen består den av  att ett antal partier vill att anslagen ska vara högre åren efter 2025 till 2030.

Vänsterpartiet vill inte att utländska förband ska öva i Sverige. De vill att Vidsels övningsfält avyttras. Därtill vill V inte att det upprättas nya regementen i Falun, i Sollefteå, i Kristinehamn och i Östersund. Partiet menar att Försvarsmakten själva ska få avgöra var man utökar sin kapacitet för att nå de förbandsvolymer man bejakar enligt förslaget.

I dessa dystra pandemitider ska vi alla glädjas åt ett för Sverige i allmänhet och för Arvidsjaur i synnerhet glädjande försvarsbeslut.

Att få vara en del av upprättandet av K 4 1980, nedläggningen 2005 och nu få uppleva ett återupprättande är oförglömligt.

Ämnen du kan följa