Vi bygger ett modernt sjukhus för Skellefteåborna

"Vår bestämda uppfattning är att det gynnar hela länet att vi har ett universitetssjukhus. Men Skellefteå liksom Lycksele lasarett är även mycket viktiga för att få en jämlik vård i länet", säger Peter Olofsson (S), ordförande Regionstyrelsen.
"Vår bestämda uppfattning är att det gynnar hela länet att vi har ett universitetssjukhus. Men Skellefteå liksom Lycksele lasarett är även mycket viktiga för att få en jämlik vård i länet", säger Peter Olofsson (S), ordförande Regionstyrelsen.

I Skellefteå pågår just nu en av de största industrisatsningar vi någonsin sett i Sverige. Detta medför enorma möjligheter för både Skellefteå och länet som helhet. Men även utmaningar som vi måste ta ett gemensamt ansvar för att tackla.

Debatt 11 april 2022 06:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

I detta sammanhang gör vi just nu den största satsningen på sjukvården i Skellefteå sedan Skellefteå lasarett byggdes, som tar höjd för den utveckling som kommunen genomgår. 


Inom de närmaste 10 åren kommer det att byggas för över två miljarder i nya fastigheter och renoveringar på lasarettsområdet. Vi är mitt inne i processen att bygga ett modernt sjukhus i Skellefteå som uppfyller kraven för dagens och morgondagens sjukvård. 

Vi förstår den enorma utmaning det är att bygga ett nytt sjukhus samtidigt som man ska ha full drift av den befintliga verksamheten. Vi har även den allra största respekten för att i en tid av ombyggnation känner man frustration. 

Men det är viktigt att vi följer den plan som vi har lagt för fastighetsutvecklingen i Skellefteå. Det är av största vikt att arbetet görs rätt från början då detta är lokaler som ska användas för en lång tid framöver. 

Här finns dock ett viktigt ansvar för tjänstemannaledningen att fortsatt stärka sin närvaro i Skellefteå och att fortsatt arbeta med de utmaningar som finns. 

Utifrån den expansion som pågår i Skellefteå finns det flera utmaningar vi måste möta. Bland annat måste vi kunna säkra kompetensförsörjningen. Tillsammans med Skellefteå kommun trycker vi på för att det ska starta en campusförlagd sjuksköterskeutbildning i Skellefteå. 

Staten via universiteten måste ta sitt ansvar för att anordna utbildningar som arbetsmarknaden har stort behov av. Regionen kommer till en början att köpa utbildningsplatser så att vi kan öka antalet utbildade sjuksköterskor i Skellefteå. 

Det görs även ett stort arbete av Skellefteå kommun för att se till att det finns bostäder och samhällsservice som gör de det möjligt för fler att kunna bosätta sig i Skellefteå. 

Vi anser inte att det är en lösning för framtidens vård att isolera våra tre sjukhus från varandra. För att klara utmaningarna framåt är samverkan och samordning mellan sjukhusen av allra största vikt, både för personal och patientsäkerheten. 

Vår bestämda uppfattning är att det gynnar hela länet att vi har ett universitetssjukhus. Men Skellefteå liksom Lycksele lasarett är även mycket viktiga för att få en jämlik vård i länet. 

Verksamheterna på Skellefteå lasarett ligger väldigt bra till i de nationella mätningarna. Vi är otroligt stolta över det fantastiska och högkvalitativa arbete som personalen lägger ner för att ge Skellefteåborna bästa möjliga vård. 

Vår övertygelse är att lösningen för Skellefteå lasarett är att utvecklas för framtiden och inte att stå stilla i tiden som Moderaterna föreslår. Det sker en utveckling i vården varje dag, vi kan hjälpa allt fler och människor blir friskare och lever längre. 

Det är en självklarhet att Skellefteåborna ska vara med i den medicinska utveckling som sker och ha tillgång till den bästa möjliga vården. Genom dessa investeringar sätter vi välfärden först. 

Peter Olofsson (S), Regionstyrelsens ordförande
Anna Lena Danielsson (S), Hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande
Rickard Carstedt (S), Regionala utvecklingsnämndens ordförande


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa