Vi i Alliansen tar ansvar i en svår tid

För att klara av dagens och framtidens behov av hälsa, vård och regional utveckling behövs en långsiktigt hållbar ekonomi.

Debatt 15 juni 2020 07:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Region Västerbotten hade bekymmer med ekonomin och vårdköerna långt innan coronapandemin.

2019 hade sjukvården ett strukturellt underskott på 580 miljoner kronor.

Alliansen lägger en gemensam budget för ansvarstagande i en svår tid.

Västerbotten har tack vare ett snabbt omställningsarbete klarat pandemin väl. Men parallellt med hanteringen av covid-19 byggs en vårdsskuld upp i form av uppskjutna operationer och diagnoser.

Detta samtidigt som skatteintäkterna riskerar att minska till följd av ökad arbetslöshet.

Redan innan coronapandemin visade årsprognosen ett negativt resultat på 697 miljoner kronor.

Regionen behöver påbörja återställningen av balanskravet 2021 – i enlighet med lagen – i stället för att, som den rödgröna majoriteten, skjuta på det till 2022.

För att klara av dagens och framtidens behov av hälsa, vård och regional utveckling behövs en långsiktigt hållbar ekonomi.

Bland våra satsningar finns en primärvårdsreform och en omställning till mera nära vård, oavsett huvudman. Detta för att förbättra patientens vårdupplevelse och minska onödiga sjukhusvistelser.

Vi prioriterar stärkt ambulansvård, ungdomshälsan, satsningar på att korta vårdköerna och stärkt kollektivtrafik.

Alliansen lägger ett 30-tal uppdrag till nämnderna för att uppnå bättre ekonomisk styrning. Detta inkluderar en ny ekonomisk modell, där fler beslut fattas av de närmaste cheferna, mer självstyre för sjukhusen, vårdval inom barn- och ungdomspsykiatrin och vårdval vid utprovning av hörapparat.

Vi föreslår att krympa den centrala administrationen, minska kostnader av hyrlokaler och inköp av konsulttjänster.

Vi vill också införa en fast läkarkontakt, med tillhörande vårdteam, förlänga öppettiderna på länets hälsocentraler och ta lärdomar av den senaste tidens många digitala vårdbesök.

Alliansen har i många år presenterat kraftfulla reformer. De blir än viktigare när coronakrisen är över.

Efter 40 år av ett rött, reaktivt styre behövs ett nytt ledarskap.

Utmaningarna fanns där långt innan coronakrisen.

Vad än den rödgröna majoriteten vill tro försvinner de inte bara för att de skjuts på framtiden.


Ämnen du kan följa
Läs mer!

Politikerna om kaoset på lasarettet – Löwenhöök rasar: "S har haft 40 år på sig" • Olofsson: "Jag kan inte ta det seriöst"

Politikerna om kaoset på lasarettet – Löwenhöök rasar: "S har haft 40 år på sig" • Olofsson: "Jag kan inte ta det seriöst"

Regionens nyköpta ambulansflyg har inte flugit mycket • Privat operatör fick rycka in istället: "En del barnsjukdomar"

Regionens nyköpta ambulansflyg har inte flugit mycket • Privat operatör fick rycka in istället: "En del barnsjukdomar"

Västerbotten får betala nästan 23 000 kronor mer per timme för ambulansflyget – stor skillnad mellan olika regioner • "Vi tror att vi kommer att kunna pressa kostnaderna framöver "

Västerbotten får betala nästan 23 000 kronor mer per timme för ambulansflyget – stor skillnad mellan olika regioner • "Vi tror att vi kommer att kunna pressa kostnaderna framöver "

Dyrare ambulansflyg när regionerna tog över – gick inte som det var tänkt: ”Visade sig nog vara svårare än man trodde”

Dyrare ambulansflyg när regionerna tog över – gick inte som det var tänkt: ”Visade sig nog vara svårare än man trodde”