Norsjö kommuns äldreomsorg befinner sig i kris

Ett stort antal medarbetare har lämnat omsorgen de senaste två åren och nyrekrytering innebär oftast outbildad arbetskraft och i många fall med svaga kunskaper i svenska språket.

Debatt 31 augusti 2022 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Kristdemokraterna i Norsjö vill ta krafttag för att komma tillrätta med bristerna som drabbar både brukare och anhöriga. Äldreomsorgen ska präglas av trygghet, värdighet och delaktighet. 

Det innebär att kommunens vård och omsorg ska vara personcentrerad, där insatserna ska var samordnade och utgå från den enskildes behov, situation, förmågor och preferenser som baseras på levnadsberättelsen. 

Vi har tydliga signaler om att detta inte fungerar på ett bra sätt i Norsjö. Särskilda boenden kan mera liknas vid förvaring av människor. Några exempel på vad vi bedömer är missförhållanden. 

Genomförandeplaner upprättas inte, kontaktpersoner utses inte, inga aktiviteter för boende genomförs på särskilda boenden. För boende är det också en stor otrygghet när det är så svårt att kommunicera eftersom personal inte kan svenska på ett bra sätt.

Hur har det då kunnat bli på detta sätt? Vid olika kontakter med personal får vi en tydlig bild av att personalens åsikter inte tas till vara och uppskattas inte. Långsiktiga scheman saknas vilket många har hänvisat till när de känner otrivsel. 

Vi tror att ledarskapet inte har tagit problemen på allvar och här behöver det hända något som gör att personalen mår bättre. 

Kristdemokraterna kommer att bevaka att former för kompetensutveckling och arbetsvillkor utvecklas och som även upplevs positivt av personalen för att arbetsglädjen ska komma tillbaka. Ytterst till gagn för brukarna som behöver få känna trygghet och kontinuitet.

Kristdemokraterna har en rad förslag för att höja kvaliteten och som också förhoppningsvis bidrar till en bättre arbetsmiljö. Vårdserviceteam ska utvecklas för att avlasta undersköterskor med icke medicinska uppgifter.

Vi ska återgå till minst ett serviceboende det vill säga att hemtjänstpersonal ska finnas i huset. Det är för stort steg mellan ett trygghetsboende och särskilt boende. För fler personer skulle servicehusboendet kunna vara ett alternativ i stället för särskilt boende.

På trygghetsboenden eller serviceboende ska mat serveras i gemensamma matsalar. Gemenskapen är viktig för att motverka ensamhet som många äldre lider av. Vårdserviceteam kan bistå med praktiska saker kring måltiden.

L-Å Holmgren, gruppledare KD Norsjö


 
 
 
 
 
 
Val 2022

Gusta(v)sson ser ut att få fortsätta – partikamrater hoppar av: ”Ett större svek att sitta kvar” • ”Saker hänger inte riktigt ihop”

Gusta(v)sson ser ut att få fortsätta – partikamrater hoppar av: ”Ett större svek att sitta kvar” • ”Saker hänger inte riktigt ihop”

Ovanliga klagomålet till kommunen – väljare känner sig lurad: ”Egentligen skulle vi ha omval”

Ovanliga klagomålet till kommunen – väljare känner sig lurad: ”Egentligen skulle vi ha omval”
Visa fler
Ämnen du kan följa