Vi har inte råd att slarva bort investeringsviljan

LKAB ska ställa om hela produktionssystemet, initialt till fossilfritt och på sikt till koldioxidfritt. En investering på 300–400 miljarder kronor.
LKAB ska ställa om hela produktionssystemet, initialt till fossilfritt och på sikt till koldioxidfritt. En investering på 300–400 miljarder kronor.

Den investeringsvilja som syns i både Norr- och Västerbotten är ingenting att ta för givet.

Debatt 17 december 2020 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Många företag ser en framtid av stora investeringar i både Norr- och Västerbotten.

Båda länen har dock liknande utmaningar, som måste lösas, om företagens investeringsvilja ska omvandlas till verklighet.

För att bara lyfta två stora investeringar kan LKAB och Northvolt nämnas.

LKAB har presenterat, vad de beskriver, som den största svenska industrisatsningen någonsin.

Bolaget ska ställa om hela produktionssystemet, initialt till fossilfritt och på sikt till koldioxidfritt, till en investeringskostnad om 300–400 miljarder kronor fördelat på 20 år.

Detta kommer att säkra verksamheten och arbetstillfällena i Norrbotten åtminstone till 2060.

I Skellefteå pågår en rekordstor satsning på Northvolts batterifabrik ”Northvolt 1”. När allt är i drift 2025 förväntas fabriken ha omkring 3 000 anställda. 

Utöver rena arbetsplatser hos företagen skapar dessa investeringar en stor efterfrågan av underleverantörer, restauranger och annan service. Investeringarna skapar ringar på vattnet som i sin tur skapar grogrund för en lokal tillväxt.

I den svåra tid som Sveriges företag och landets ekonomi befinner sig i måste varje investering tillvaratas. Varken Sverige eller våra län har råd med att slarva bort företagens investeringsvilja.

För att investeringsviljan ska upprätthållas och bli verklighet måste en rad problem först lösas.

Den kanske mest uppenbara problematiken är tillgången till el. Såväl elproduktion som överföringskapaciteten måste säkras- Elfrågan tillsammans med tillståndsproblematiken är två punkter som de statliga myndigheterna måste hantera.

Länsstyrelsen och kommunerna har en avgörande roll. Men länens kommuner, regioner och länsstyrelser står inte utan möjlighet till påverkan. Tvärtom har de stora möjligheter att skapa de förutsättningar som krävs för företagen.

Företagen i båda länen har under många år varnat för att det är svårt att hitta rätt medarbetare.

Arbetslösheten är väldigt låg och i Norrbotten ses till och med en nettoutflyttning. Det bådar inte gott för fortsatta investeringar.

Den investeringsvilja som syns i våra län är ingenting att ta för givet. Det är nu vi ser chansen att säkra tusentals nya jobb och därmed skatteintäkter till den gemensamma välfärden.

Då är det avgörande att staten, men inte minst länen själva, agerar på bästa sätt för att möta investeringsviljan och göra verklighet av planerna.

Ämnen du kan följa