Vi har ingen elbrist i Sverige eller i Västerbotten

Sverige har ett flertal verktyg att tillgå, verktyg som inte bara handlar om ökad elproduktion.

Problemet är att elen inte når dit den behövs, inte att det finns för lite el, skriver bland andra Mattias Larsson, distriktsordförande för Centerpartiet i Västerbotten.

Problemet är att elen inte når dit den behövs, inte att det finns för lite el, skriver bland andra Mattias Larsson, distriktsordförande för Centerpartiet i Västerbotten.

Foto: Johan Nilsson/TT

Debatt2021-03-02 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

De senaste veckornas energidebatt har ännu en gång handlat om kärnkraftens vara eller inte vara.

Debatten har utgått från om vi har eller inte har för lite el i Sverige.

Då är det inte konstigt att diskussionens fokus landar fel. Det råder kapacitetsbrist inte effektbrist i Sverige. Problemet är alltså att elen inte når dit den behövs, inte att det finns för lite el.

Elpriserna har ökat. Det beror på att det har varit kallt. Många värmer sina hem med el, vindkraften har inte levererat fullt ut och viss kärnkraft har haft problem.

Allt detta har lett till en debatt om mer kärnkraft eller mer förnybart. Det är bekvämt för trötta partier som inte orkar se problemen som finns på systemnivå att falla tillbaka i en kärnkraftsdebatt.

Sanningen är att de lösningar som verkligen skulle göra skillnad här och nu är helt andra.

Vi har ett flertal verktyg att tillgå som inte endast handlar om ökad elproduktion. Här har Centerpartiet lagt fram ett antal förslag som fokuserar på lösningar snarare än att skruva upp tonläget i debatten.

För det första finns det en enorm potential kvar att energieffektivisera. Vi har inte problem konstant i elsystemet utan bara de få timmar när vi använder som mest el. Bara i hushållssektorn går det att kapa användningen med 25 procent.

Vi i Centerpartiet vill därför att det gröna avdrag som infördes vid årsskiftet ska utvidgas till att gälla både energieffektivisering och lösningar för smarta hem.

För det andra vill vi öka överföringskapaciteten. Det finns gott om kraft i norra Sverige som inte kan föras vidare söderut eftersom näten är för gamla och för dåliga. Att bygga ut näten blir också viktig när norra Sverige framöver får mer industri.

Ökad överföringskapacitet kommer även att vara viktigt i Västerbotten med tanke på de stora investeringar vi ser i länet.

För det tredje vill vi öka satsningarna på lagring i batterier, vätgas och i vattenkraftens magasin. Det gör att vi kan minska behovet av extra produktion eller import när systemet är som mest ansträngt.

Det här är frågor som gör skillnad, som går att införa med kort varsel och som vi nu lägger fram för att få ett slut på en debatt som inte leder någonstans.

Att krampaktigt hålla fast vid en kärnkraftsdebatt, som i bästa fall kan leverera nya verk tidigast om 15–20 år, får bara till effekt att vi låser in oss i nuvarande system med dess problem ytterligare decennier framåt.

Låt oss i stället använda de lösningarna som finns här och nu. Och agera nu.