Vi har ett gott samarbete med jaktlag över hela Sverige

För Sveaskog är samarbetet med jägarna en förutsättning för att uppnå riksdagsbeslutets mål med älgförvaltningen.

Debatt 27 september 2020 12:33
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Replik på K G Abramssons (ordförande Jägarförbundet Västerbotten) debattartikel ”Sveaskog, vad är det ni håller på med?”, publicerad i Norran och på norran.se söndagen den 20 september 2020.

Länets lokala medier rapporterar om ett uppsagt jaktlag som brutit mot uppsatta riktlinjer i ett överenskommet avtal.

För Sveaskog är samarbetet med jägarna en förutsättning för att uppnå riksdagsbeslutets mål med älgförvaltningen.

Sveaskogs uppfattning är att majoriteten av jägarna gör sitt bästa för att nå uppsatta mål.

Vi har ett fint samarbete med jaktlag över hela Sverige. I en handfull fall, där jaktlag inte följt riktlinjerna i våra avtal, har vi tagit ansvar genom att bryta möjligheten för dessa att jaga på vår mark.

Det är en förtroendefråga för alla intressenter på våra marker.

På sikt stärker det samarbetet med jägare och förtroendet från allmänheten.

Av de 650 avtal vi har i Västerbotten är mindre än tio uppsagda sedan 2014.

Orsaken till uppsägningen har oftast handlat om en kombination av olika saker, som skilda värdegrunder, svåra samarbetsproblem, återkommande låg måluppfyllelse, avsteg från avtalet eller våra riktlinjer.

Ett jaktavtal är ett avtal som ger dig rätt att jaga på någon annans mark. Om jaktlaget inte vill följa det underskrivna avtalet och dess tillhörande riktlinjer kommunicerar vi detta med jaktlaget.

I de fåtal fall där kommunikationen ej bidragit till ett efterföljande av det underskrivna avtalet har vi valt att bryta möjligheten för dessa jaktlag att jaga på vår mark.

Det är viktigt att komma ihåg att det är markägaren, stor som liten, som har rätten att bestämma vem som får bedriva jakt på dennes mark. Det är innebörden av äganderätten. Det ingår med jakträtten, som enligt lag innehas av markägaren. 

Ett jaktavtal är således ett avtal som ger dig rätt att jaga på någon annans mark. Det handlar också om att vi som markägare har ett ansvar om att jakten bedrivs på ett ansvarsfullt sätt eller inte.

Slutligen vill vi rikta vårt stöd till de 25 000 jägare som jagar på våra marker runt om i Sverige.

Ni gör ett fantastiskt bra jobb.


Ämnen du kan följa
Läs mer!

Kris i försvaret: Hälften av Sveriges stridspiloter kan sluta i höst • Edström: "Vi befinner oss i ett prekärt läge"

Kris i försvaret: Hälften av Sveriges stridspiloter kan sluta i höst • Edström: "Vi befinner oss i ett prekärt läge"

Biträdande rektor varnas för jobbresa under semestern – rektorn om kritiken: "Det var en miss av mig"

Biträdande rektor varnas för jobbresa under semestern – rektorn om kritiken: "Det var en miss av mig"

Insändare: Bara skriftlig varning för bedrägeri i kommunen

Bara skriftlig varning för bedrägeri i kommunen

Över hälften av kommunanställda i A-kommunerna känner inte till meddelarfriheten: "Man vill inte bli uthängd som skvallerbytta”

Över hälften av kommunanställda i A-kommunerna känner inte till meddelarfriheten: "Man vill inte bli uthängd som skvallerbytta”

Vårdanställd gick till jobbet med covid-19 – trotsade reglerna flera gånger om • Varningen: ”Har utsatt sköra brukare”

Vårdanställd gick till jobbet med covid-19 – trotsade reglerna flera gånger om • Varningen: ”Har utsatt sköra brukare”
Visa fler