Vi fortsätter att arbeta för mindre förskolegrupper

Kontinuerligt under den mandatperiod som varit så har Centerpartiet i Skellefteå lyft frågan om hur vi ska kunna minska barngruppernas storlekar i förskolan men också hur vi ska minska elevgrupperna i våra skolor.

Debatt 27 september 2022 20:30
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Vi har skrivit motioner, interpellationer, ställt frågor samt debatterat och diskuterat hårt, mycket och länge i För- och grundskolenämnden. 

Svaren vi har fått av Vänsterpartiet och Socialdemokraterna har hela tiden varit att Skolverkets riktmärken inte är något vi ska förhålla oss till, att forskning inte visar på att barn har det bättre i mindre enheter, att Skellefteå kommun inte klarar av att rekrytera personal samt att (S) och (V) inte vet hur de ska kunna prioritera pengar för just detta.

Samtidigt har samma politiker som exempel yrkat för äventyrsbad, broar, en kollektivtrafiksomläggning som kostat mer än den smakat och gratis buss för ungdomar, som inte bor för långt ute på landsbygden.

Till varje ärende som rör flytt av förskoleenheter in till en nybyggd enhet har vi efterfrågat hur många barn som befunnit sig på respektive enhet samt hur utrymmet på den nybyggda enheten sett ut. 

Trots att vi hör förskollärare och lärare berätta om gruppstorlekar som är enorma så nekar (S) och (V) till att deras (icke) politiska styrning skulle ha lett dit. 

Jag kan nu, i mandatperiodens sista stund, bara konstatera att intresset för att minska barngrupperna eller elevgrupperna i våra verksamheter under mandatperioden har varit NOLL från (S) och (V). De ställer inga frågor och skyller alltid på ekonomin. 

Samtidigt har de inte tagit några som helst initiativ för att styra om pengar för att minska gruppstorlekarna.

Vänsterpartiet nämnde på För- och grundskolenämnden 21/9 att de tagit bort vallöftet om att minska barngrupperna utifrån Skolverkets riktlinjer för att de anser att grupperna kanske inte ska vara exakt så, utan de kanske kan vara lite större ibland och lite mindre ibland. 

Den intentionen är god – men på vilket sätt jobbar (V) för att ge förutsättningar till rektorer att göra barn- och elevgrupperna mindre? 

Socialdemokraterna har inför den kommande mandatperioden satsat pengar på bättre utomhusmiljöer på förskolor och skolor vilket också är bra. 

Frågan är om detta går hand i hand med deras tanke om att barngrupperna lätt kan ligga på 30 barn per grupp med en outbildad barnskötare på gården - så länge den andra, lilla lärarledda gruppen, är inomhus? 

Katarina Larsson, (C)
Carina Strand, (C)


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa