Moderaterna vill bygga ut kärnkraften

Sverige har fått en alltmer sårbar energiförsörjning när planerbar elproduktion, såsom kärnkraft, har avvecklats. Det har lett till höga pristoppar som slår hårt mot jobb, tillväxt och hushållens ekonomi.

Debatt 10 maj 2022 07:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Kärnkraften är viktig för att Sverige ska ha en trygg, stabil och klimatsmart elförsörjning. 

Den släpper inte ut skadliga klimatutsläpp och till skillnad från andra energislag kan kärnkraften producera el oavsett väder och tid på dygnet. 

Den behöver heller inte kompletteras med exempelvis energilagring för att fungera. 

Skellefteå Kraft är genom sitt ägande i Forsmarks kärnkraftverk Sveriges fjärde största producent av kärnkraftsel. Kärnkraften utgör 10 procent av bolagets produktionsmix av el och värme. 

Det gör kärnkraften till Skellefteå Krafts tredje största produktionsslag av el, vid sidan av vatten- och vindkraften.

Till 2045 väntas efterfrågan på ren el att vara dubbelt så hög i Sverige jämfört med idag. För att möta behovet behövs alla kraftslag, såsom vattenkraft, vindkraft och kärnkraft. 

Därtill har Sverige högt ställda klimatmål som inte medger nedläggning av fossilfri elproduktion i form av kärnkraften, varken tidsmässigt eller ekonomiskt.

Den socialdemokratiska regerings nedläggningspolitik försvårar Sveriges möjligheter att klara av den gröna omställningen. Den slår direkt mot hushållens ekonomi och mot gröna jobb, som bland annat växer fram i Skellefteå. 

Moderaterna vill tvärtom bygga ut kärnkraften.

För 10 år sedan ville Skellefteå Krafts ledning investera i mer kärnkraft. Frågan avgjordes i fullmäktige och en majoritet röstade nej – Moderaterna röstade ja. 

Efter majoritetens näsknäpp på Skellefteå Kraft har det mer eller mindre funnits ett tankeförbud mot utökat engagemang i kärnkraft. Det är olyckligt sett till bolagets långa erfarenhet av kärnkraftselproduktion.

Moderaterna vill att Skellefteå kommun och Skellefteå Kraft ska värna om koncerners stabila energikällor samt bidra till den gröna omställningen genom investeringar i fossilfri elproduktion. 

Vi vill följaktligen ge grönt ljus till investeringar i mer kärnkraft, om det bedöms affärsmässigt lönsamt. 

Därför föreslår vi att Skellefteå Krafts ägardirektiv ska skrivas om så att bolaget tillåts investera i fossilfri elproduktion, som exempelvis består av vattenkraft, vindkraft, kärnkraft och solkraft.

Kärnkraft är avgörande för svensk elförsörjning, klimatet och den gröna omställningen. 

Därför vill Moderaterna satsa på mer kärnkraft.

Andreas Löwenhöök (M), oppositionsråd


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa