Vi får inte överge det afghanska folket

Många afghaner är rädda och oroliga. De undrar vad som kommer att hända med deras liv.

Afghanerna kommer att fortsätta kämpa för sina mänskliga rättigheter – oavsett vem som styr i landet, skriver Karl-Erik Wiklund, ordförande i Skellefteå Afghanistankommitté.

Afghanerna kommer att fortsätta kämpa för sina mänskliga rättigheter – oavsett vem som styr i landet, skriver Karl-Erik Wiklund, ordförande i Skellefteå Afghanistankommitté.

Foto: Khwaja Tawfiq Sediqi/AP Photo/TT Nyhetsbyrån

Debatt2021-09-05 12:29
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Efter en snabb och omstörtande händelseutveckling har Afghanistan ännu en gång fallit i talibanernas händer.

Många afghaner är rädda och oroliga. De undrar vad som kommer att hända med deras liv, deras drömmar och de fri- och rättigheter som de senaste 20 årens utveckling har gett.

I över 20 års tid har kvinnor fått möjlighet att utbilda sig och arbeta, en fri media har kunnat ställa beslutsfattare till svars och barna- och mödradödligheten har sjunkit dramatiskt.

Det afghanska folket har slitit hårt för att nå dit. Det är framsteg som vi måste slå vakt om.

I 40 års tid har Svenska Afghanistankommittén arbetat sida vid sida med det afghanska folket. Vi har sett kraften hos afghanerna gång efter gång och vi vet att de kommer att fortsätta kämpa för sina mänskliga rättigheter – oavsett vem som styr i landet.

Vi kommer att fortsätta jobba tillsammans med det afghanska folket för att nå dit, om det så krävs 40 år till.

Precis som för 40 år sedan ser vi också en mellanfolklig solidaritet som saknar motstycke. Det svenska folket sluter upp i stort engagemang och stöd för Afghanistan, många ger gåvor och undrar hur de kan hjälpa till.

Det folkliga stödet skickar ett tydligt budskap till våra beslutsfattare och det internationella samfundet: överge inte Afghanistan.

Vi på Svenska Afghanistankommittén vill nu vara tydliga mot den svenska regeringen, mot oppositionen och alla beslutsfattare, i Sverige och internationellt.

Vi förväntar oss ett fortsatt bistånd till det afghanska folket och att ni slår vakt om kvinnors rättigheter och de framsteg som gjorts. Allt annat är ett svek mot det svenska folkets önskemål och mot Afghanistan och dess folk.