Vi bör locka med bra lön och goda arbetsvillkor

Västerbotten genomgår just nu en investeringsboom inom industrin och med det ökar så klart efterfrågan på kompetent arbetskraft i form av minst gymnasiekompetens, något som politiker ansåg att de kunde tillhandahålla genom integrationsprojektet Relocate.

"Relocates ursprungliga ansökan utlovade att flytta personer utanför arbetsmarknaden i Stockholm, Malmö och Göteborg till Skellefteå."

"Relocates ursprungliga ansökan utlovade att flytta personer utanför arbetsmarknaden i Stockholm, Malmö och Göteborg till Skellefteå."

Foto: Adam Ihse/TT

Debatt2023-03-16 09:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Relocates ursprungliga ansökan utlovade att flytta personer utanför arbetsmarknaden i Stockholm, Malmö och Göteborg till Skellefteå. Som så många andra projekt under paraplyet “integration” var det högt uppsatta mål med fina slagord, men som vanligt stod verkligheten i vägen för politiker med megalomani. 

Personer utanför arbetsmarknaden i storstäderna betyder egentligen invandrare som saknar grundskoleutbildning, vilket är anledningen till att de har varit arbetslösa under en längre tid, men genom någon sorts magi tänkte styrande politiker att de kunde genomföra något som ingen någonsin har lyckats med: utbilda dessa individer till gymnasienivå under en tvåårsperiod. Om man har någon sorts analytisk förmåga inser man att detta är dömt att misslyckas, och det kanske var därför bland annat Northvolt, företaget som bygger batterifabriken i Skellefteå, valde att finansiera detta med hela noll kronor.

I regionen har Sverigedemokraterna – som enda parti – haft tillräcklig analytisk förmåga för att problematisera en rad olika flummiga projekt. Detta projektet är ett av dessa och föga förvånande blev det så klart ett totalt misslyckande, något som DN avslöjade 28 februari. Projektet som finansierats med totalt cirka 70 miljoner kronor hade endast lett till att 38 personer kunnat “relocate”-as till Skellefteå.
Det innebär alltså att Skellefteå fått kompetens för total kostnad om cirka 1,85 miljoner per person. 

Med andra ord har Socialdemokraterna prövat “alternativa” metoder för att locka arbetskraft till en specifik sektor genom att kasta skattepengar på det. Det kan tyckas vara onödigt eftersom det redan finns beprövade koncept för att vinna behövlig arbetskraft; bra lön och arbetsvillkor.

Socialdemokraterna styr i Skellefteå likväl som i regionen.Gemensamt för båda är att Socialdemokraterna inte lägger tillräckligt mycket medel på medborgarnas välfärd.

Framöver måste projekt nagelfaras för att säkerställa att tillräckliga resurser tillkommer välfärd. Socialdemokraterna har inte tillräckliga medel för att säkra en fungerande förlossning i Lycksele, samtidigt väljer de att satsa stora belopp på tvivelaktiga integrationsprojekt.