Vi behöver inte lågkvalificerad arbetskraftsinvandring

Det finns skillnader mellan arbetskraftsinvandring och den invandring som Sverige kännetecknats av de senaste decennierna.

Debatt 23 maj 2021 14:20
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

För ett litet och exportberoende land som Sverige är det självklart att företag som letar efter en särskild kompetens även ska kunna göra det bortom landets gränser.

Att det kan behövas arbetskraftsinvandring för att fylla kompetensbehovet på bland annat batterifabriken Northvolt i Skellefteå ser vi som en självklarhet eftersom kompetensen för liknande industrier i nuläget ofta finns utomlands.

För att klara av företagens kompetensbehov anser Sverigedemokraterna därför att arbetsmarknaden ska vara öppen för kvalificerad utländsk arbetskraft vars kompetens efterfrågas här.

Detta ska dock inte ske genom lönedumpning eller sämre villkor än vad som är gällande i vårt land.

Det finns väsentliga skillnader mellan arbetskraftsinvandring och den invandring som Sverige kännetecknats av de senaste decennierna. Trots detta blandas begreppen ofta ihop.

Arbetskraftsinvandring syftar till att fylla ett tillfälligt arbetskraftsbehov på arbetsmarknaden och ingenting annat.

Med kvalificerad arbetskraftsinvandring menar vi i första hand personer med högre utbildning, men också de som genom sin utbildning eller lång erfarenhet tillgodoser behov på den svenska arbetsmarknaden som annars hade krävt år av utbildning.

Vi sverigedemokrater anser däremot inte att arbetskraftsinvandring, till yrken där behovet av arbetskraft relativt snabbt går att tillfredsställa genom utbildning och praktik av lågutbildade arbetslösa som redan bor i landet, ska tillåtas.

Vi har vidare en stor andel svenskar som, inte minst under pandemin, förlorat sina arbeten och är i behov av en omställning för att klara sin egen försörjning. Till detta också en stor grupp utrikesfödda som trots många år i utkanten av svensk arbetsmarknad inte lyckats klara sin självförsörjning.

När företrädare för näringslivet och branschorganisationerna pratar om en arbetskraftsinvandring på 50 000 till 100 000 individer de närmaste åren i vår region är det inte bara kvalificerad arbetskraft man pratar om.

Risken blir att vi i fokuserar för lite på att få de som redan är i Sverige, utanför arbetsmarknaden, i arbete.

Därför kommer vi sverigedemokrater att bevaka frågan noggrant och värna svenska arbetares intressen.

Lönedumpning och osunda villkor på arbetsmarknaden ska aldrig riskera att bli en vardag för norrländska arbetare.

Arbetskraftsinvandring ska vara en absolut sista utväg för arbetskraftsbehov som kan, och bör, tillgodoses av vår egen befolkning.

Ämnen du kan följa