Vi behöver höja tempot på den gröna omställningen

”Det här arbetet behöver pågå året runt, under fysiska, mänskliga möten men också via digitala plattformar och med hjälp av ny teknik som till exempel artificiell intelligens.”
”Det här arbetet behöver pågå året runt, under fysiska, mänskliga möten men också via digitala plattformar och med hjälp av ny teknik som till exempel artificiell intelligens.”

Samhällsomvandlingen i norra Sverige är unik. Därför har vi hela världens ögon riktade mot oss, som de första som på riktigt genomför den gröna omställningen.

Debatt 29 januari 2024 04:30
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Vi har ett försprång internationellt men avståndet minskar, nu när andra länder tar upp kampen. Vi är fortfarande först, men just nu går vår omställning lite för långsamt. Därför ställer Västerbotten frågan ”Hur höjer vi tempot?”.

Svaret är tillsammans. Det enda sättet att lyckas är via samsyn och samarbete. Lokalt, regionalt och nationellt, det är nyckeln. Konkurrensen finns någon annanstans.

I praktiken handlar det om att skapa möten och mötesplatser, om att uppdatera, informera och inspirera varandra för att få rätt partners att göra rätt saker i rätt ordning. Det här arbetet behöver pågå året runt, under fysiska, mänskliga möten men också via digitala plattformar och med hjälp av ny teknik som till exempel artificiell intelligens.

Det senare stod högt på agendan under Mötesplats Digitala Västerbotten i december och i slutet av januari inleds nästa stora kraftsamling när vi bjuder in till Västerbotten på Grand Hôtel – för 34:e året i rad.

Västerbottensveckorna på Grand Hôtel erbjuder aktörer från länet en naturlig arena för möten och seminarier, där vi möter påverkare, politiker och nyckelpersoner från resten av Sverige och Europa. Här stärker vi vår roll i samhällsdebatten med en stark, gemensam röst som påtalar regionens förutsättningar och utmaningar – och därmed förbättrar möjligheterna till välgrundade politiska beslut för en hållbar framtid, i vilken norra Sverige spelar en viktig roll.

Vi ser fram emot årets invigning som gästas av Infrastrukturminister Andreas Carlson, och med honom samtal kring transportsystemet och hur det bör stärkas i norra Sverige. En annan är civilminister Erik Slottner som vi kommer att diskutera digitaliseringspolitik med, ett viktigt utvecklingsverktyg, inte minst för våra mindre kommuner. En nyhet i år är en nationell temadag ”Energi, omställning, tillväxt” – en återkommande samtalsarena kring Sveriges utveckling inom energiområdet.

Den här samhällsomvandlingen är hela Sveriges angelägenhet och därför behöver de här frågorna, med energi och infrastruktur i fokus, ta ännu mer plats på den nationella politikens agenda. Det är vårt uppdrag att involvera och engagera hela landet, för just nu slösas för mycket tid och energi bort i dragkamper kring investeringar och etableringar.

Först när alla blir en del av den här omställningen kommer vi att kunna skörda frukterna av den. En lyckad omställning i norra Sverige är till gagn för hela Sverige, inte minst för att attrahera nya gröna etableringar i andra delar av landet.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa