Vi måste få arbeta med det vi är bra på

Vårdpersonal vill göra ett så bra jobb som möjligt med det den är bra på och utbildad för - ta hand om sjuka patienter.

Debatt 22 februari 2022 06:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Vårdpersonal vill göra ett så bra jobb som möjligt med det den är bra på och utbildad för, nämligen att träffa och ta hand om sjuka patienter, och ge dem den bästa möjliga vården. 

Över tid har det dock lagts till ett stort antal arbetsuppgifter, inte minst av administrativ karaktär, som inte är särskilt värdeskapande. Beklagligt nog är trenden negativ. 

Kraven från patienter, men också från myndigheter som Socialstyrelsen, Sveriges Kommuner och Regioner, Försäkringskassan och sjukvårdshuvudmannens ledningar har ständigt ökat. I tidigare artiklar har vi påtalat hur administrationen framför allt i centrala stabsfunktioner i sjukvården nationellt och regionalt fått växa i det närmaste ohämmat. Medan tillskottet av patientvårdande personal varit marginellt.

Patienterna som numera söker vård är inte bara fler utan har helt andra sjukdomspanoraman än tidigare och efterfrågan på sjukvård överstiger ofta numera inte bara tillgången utan många gånger även behovet. 

Sjukvårdens utgifter har ökat. Som förklaringar nämns ofta en åldrande befolkning, nya dyra läkemedel och kostsam medicinsk teknik. Andra, kanske ännu viktigare, förklaringar är en kraftig utökning av vad som anses vara vårdens uppgift, samt ett utbrett användande av onödiga medicinska insatser.

Den mera digitaliserade vardagen har blivit en ytterligare möjlighet för kontakt med sjukvården. Olika medier och sökmotorer används för att söka svar på upplevd sjukdom. 

Samhället är i en förändring. 

Vi räcker inte till, vi behöver bli fler. Vi behöver få arbeta med det vi är bra på och inte med en massa annat. Det finns en massiv skillnad mellan vårdens resurser och vad som anses vara vårdens uppgift. Vårdens resurser måste användas där de gör störst nytta och för dem med störst behov. 

Vi måste helt enkelt, med de resurser vi har, börja prioritera vad som tillhör sjukvårdens kärnuppdrag.

Moderaterna i Västerbotten vill spara 200 miljoner kronor på administration och onödig verksamhet och att dessa pengar kan omfördelas till vårdens kärnverksamhet. 

All personal måste få jobba på toppen av dess kompetens. Och beslut ska tas så patientnära som möjligt.

Även om det finns många utmaningar och problem som behöver lösas med en ny politik finns det trots allt en optimism inför detta. 

Moderaterna står redo att leda Region Västerbotten.


 
 
 
 
 
 
Läs mer!

Kritiserar Vårdförbundet på regionens intranät – facket slår tillbaka: "Inte vårt fel att vården ser ut som den gör"

Kritiserar Vårdförbundet på regionens intranät – facket slår tillbaka: "Inte vårt fel att vården ser ut som den gör"

Centerns valmanifest: Landets bästa förlossningsvård • Tillit till personal • Självförsörjning • "Något som är akut"

Centerns valmanifest: Landets bästa förlossningsvård • Tillit till personal • Självförsörjning • "Något som är akut"
Visa fler
Ämnen du kan följa