Vetenskaplig klimatdiskussion behövs för barnens skull

Vår kunskap om klimatet har fördjupats under de senaste åren.

”Den ensidiga blicken riktad mot koldioxid som huvudparameter för klimatet saknar förankring i historiska observationer.”

”Den ensidiga blicken riktad mot koldioxid som huvudparameter för klimatet saknar förankring i historiska observationer.”

Foto: Martin Meissner

Debatt2024-02-19 14:17
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Klimatet styrs av många mekanismer, jordens bana rund solen, jordaxelns varierande lutning, solens aktivitet med solfläckar och variation i magnetfält, molnbildningen för att nämna några. Den ensidiga blicken riktad mot koldioxid som huvudparameter för klimatet saknar förankring i historiska observationer. Felprioriteringar kring klimatet kommer att kosta vår och kommande generationers välstånd.

Vårt välstånd har byggt på att varje generation har haft tillgång till mer energi och lärt sig att använda den effektivt. Dagens samhälle bygger på användning av kolväten som mobilt bränsle och även till uppvärmning när de planerbara kraftslagen vatten- och kärnkraft inte har tillräcklig kapacitet. Biobränsle, har lägre energitäthet används för bland annat produktion av kraft och fjärrvärme, samt ger högre utsläpp av koldioxid än energitäta bränslen.

Koldioxidens förmåga att absorbera värmestrålning är oomstridd, den är jämt fördelad i troposfären, men återstrålning mot jordytan avtar med höjden. Den överlägset dominerande växthusgasen, vattenånga, är ojämnt fördelad i troposfären. Där vattenånga saknas, vintertid över polerna, bidrar koldioxid till att förstärka värmeutstrålningen till rymden.

Forskningen har fokuserat på jordens uppvärmning, mindre på de mekanismer som svarar för avkylningen. Här kommer polområdena in. Vintertid är vatteninnehållet i luften över dessa mycket lågt, varför utstrålning av värme sker effektivt. Utstrålningen begränsas av varmlufttillförseln vid polerna som i sin tur regleras av polarvirveln. Redan för 50 år sedan upptäckt Colin Hines att planetära vågor i stratosfären, som beror av solfläcksaktiviteten, påverkar polarvirveln.

Klimatet har alltid varierat, vikingarna hade bosättningar på Grönland, Karl XII marscherade över Stora bält och 1860-talets kallare klimat gav missväxt. Vi befinner oss i en period då klimatets långsiktiga tendens är mot ett varmare klimat. Periodiciteten för dessa variationer är olika beroende på vilken faktor som ger påverkan. Istider återkommer med cirka 100 000-åriga intervall medan El Niño kommer oregelbundet cirka vart 5 år. Tanken att klimatet alltid kommer att vara detsamma är orimlig.

Den nuvarande teorin avseende CO2 är felaktig eller ej komplett, eftersom det finns många okända faktorer som påverkar klimatet. Det går därför inte, som IPCC gör, att göra tillförlitliga förutsägelser om det framtida klimatet. De ekonomiska konsekvenserna av CO2-hysterin är förödande och utan klimateffekt. Det är hög tid att lyssna till de vetenskapsmän som inte sjunger med i IPCC-kören och diskutera den vetenskapliga bakgrunden till vårt klimattänkande. Många forskare inom klimatområdet har vid olika tillfällen protesterat mot de slutsatser som IPCC har dragit och de åtgärder som planeras genom internationella överenskommelse och av EU.

Att göra en omställning från kolvätebaserade flytande bränslen kan säkert göras, men det kommer att ta tid. Den som ligger först får ta kostnaderna för uppskalningen från pilotanläggningar till fullskalig produktion. Den gröna omställningen är en gigantisk felprioritering, som inte påverkar jordens klimat. Riksrevisionens granskning av reduktionsplikten har gett förödande kritik. Den gröna omställningen, med dess miljökonsekvenser till ingen faktisk nytta, kan leda till ett folkligt uppror. Den gör uppväxande generationer fattigare. Vårt samhälle behöver en saklig, seriös klimatdebatt med konsekvensbedömningar.

Kom ihåg Einstein; 99 experiment kan visa att jag rätt, det behövs endast 1 för att visa att jag har fel.