Vem värnar om Barnhälsovården?

Region Västerbotten har som målsättning att bli Sveriges barnvänligaste region. För oss som arbetar inom barnhälsovården låter detta fantastiskt, barnen är vår framtid, men också vår nutid. Det finns dock orosmoln. Regionens fina ansats når inte fram.

Debatt 21 december 2022 09:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Allt oftare har vi fått signaler om att det rekryteras grundutbildade sjuksköterskor till barnhälsovården. Detta trots att det finns nationella riktlinjer att det ska vara specialistutbildade sjuksköterskor med antingen distrikt- eller barnsjuksköterskekompetens. Vi befarar att det här kommer att urholka kvalitén inom barnhälsovården både på lång och kort sikt och regionen kommer få svårt att bli landets barnvänligaste region.

Arbetet som BVC sköterska är ett fantastiskt jobb, men också ett komplext uppdrag. Det är ofta ett ensamarbete med svåra bedömningar omkring barnets fysiska och psykiska hälsa. För att ge barn och familjer bästa möjliga stöd behöver BVC sjuksköterskan ha en gedigen barnmedicinsk kunskap och tillika en god kunskap om folkhälsoarbete, vilket inte ges i tillräcklig omfattning inom ramen för grundutbildningen till sjuksköterska.

Barnkonventionen är sedan januari 2020 lagstadgad och ska därmed tas i beaktande i varje beslut som rör barn och unga. I vår mening faller det inte in under bästa möjliga hälsovård att våra barn och familjer inte får träffa en BVC sjuksköterska med rätt kompetens. Med otillräcklig kompetens hos BVC sjuksköterskan finns risk att barn med utvecklingsavvikelser eller annan ohälsa/sjukdom inte upptäcks, vilket kan få stora konsekvenser både för det enskilda barnet och familjen, men även för samhället.

Umeå universitet examinerar varje år ca 60 stycken specialistutbildade sjuksköterskor som har den kompentens som krävs för att arbeta inom barnhälsovården. Det borde inte handla om brist på rätt kompetens. Region Västerbotten borde verka för att regionen blir en attraktiv arbetsplats för de nyutexaminerade specialistsjuksköterskorna att söka sig till.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa