Växande kommuner kräver förbättrad infrastruktur

”För Skellefteås del innebär förslaget tidigareläggning sträckningen Skellefteå-Dåva och Skellefteå-Luleå. De år Trafikverket föreslår bereds just nu på departementet och i dialog med inte minst regionala företrädare.”
”För Skellefteås del innebär förslaget tidigareläggning sträckningen Skellefteå-Dåva och Skellefteå-Luleå. De år Trafikverket föreslår bereds just nu på departementet och i dialog med inte minst regionala företrädare.”

Skellefteå är bland de snabbast växande kommunerna i Sverige. De samlade investeringarna, offentliga och privata, är störst i Sverige. Som motor bakom utvecklingen ligger ett antal större företagsetableringar. För att klara utvecklingen krävs ett en förbättrad infrastruktur.

Debatt 17 november 2023 08:30
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Idag fredag den 17/11 besöker moderaternas riksdagsledamöter från trafikutskottet Skellefteå. Dagen går i infrastrukturens tecken med besök på Northvolt, möte med representanter för Norrbotniabanan och ett besök på Skellefteå Airport, bland annat för att ta del av elflygprogrammet. Utöver detta kommer vi att träffa företrädare för kommunen för att lära oss mer om samhällsomvandlingen i Skellefteå.

Den positiva utvecklingen driver också fram nya behov, inte minst inom infrastrukturen. Behoven av en fungerande infrastruktur finns i hela landet och det innebär satsningar på underhåll av vägar och järnvägar, men också att bygga nytt där satsningarna leder till nya jobb. Exempelvis för att stötta den industriella revolutionen i norra Sverige.

Systemet hänger ihop. Regeringen har initierat en utredning för att tidigarelägga viktiga satsningar på järnväg i de norra delarna av landet och Trafikverket har ställt sig bakom förslagen. I korthet innebär förslaget att ett komplett dubbelspår Luleå-Boden samt Norrbotniabanan tidigare läggs. För Skellefteås del innebär förslaget tidigareläggning sträckningen Skellefteå-Dåva och Skellefteå-Luleå. De år Trafikverket föreslår bereds just nu på departementet och i dialog med inte minst regionala företrädare. Grunden för detta arbete är att vi nu har en regering som inte lovar allt till alla. Utöver detta en tidigarelagd kapacitetshöjning på sträckan Luleå-Kiruna. Satsningarna är möjliga eftersom nuvarande regeringsunderlag sagt nej till olönsamma satsningar på höghastighetståg i södra Sverige. Systemet – och de ekonomiska resurserna - hänger ihop. Det handlar om prioriteringar.

För ungefär en månad sedan hade Moderaterna stämma i Umeå. På stämman togs ett, för infrastrukturen, viktigt beslut: partiet ställer sig positivt till alternativa finansieringslösningar för investeringar i infrastruktur. Konkret handlar det om att staten ska kunna låna upp pengar utanför statens budgetramar. För att betala tillbaka lånen kan det exempelvis handla om höjda banavgifter på en sådan sträcka, om det handlar om järnväg. Men det kan också finnas andra modeller, det får framtiden utvisa.

Trafikverket har redan föreslagit att utbyggnaden av Malmbanan ska finansieras med en alternativ finansieringslösning. För att förslaget ska bli skarpt krävs att regeringen ställer sig bakom lösningen.

Infrastruktur ska bidra till arbetspendling, jobb och tillväxt. Därför är satsningar på infrastruktur runt Skellefteå viktiga och rätt. Inte höghastighetståg i södra Sverige.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa