Västerbottningarna ska få en mer tillgänglig vård

Med tanke på att vi precis har fått en regering som ger Sverigedemokraterna väldigt stor makt, är vi i den rödgröna majoriteten mycket stolta över det förtroende vi fått av väljarna i Västerbotten. Det stärker oss att länsinvånarna ser nyttan och värdet av ett samhälle där vi tar hand om varandra.

Emma Lindqvist (MP), regionråd, Peter Olofsson (S), regionstyrelsens ordförande, och Jonas Karlberg (V), regionråd, har tillsammans gjort ett debattinlägg.

Emma Lindqvist (MP), regionråd, Peter Olofsson (S), regionstyrelsens ordförande, och Jonas Karlberg (V), regionråd, har tillsammans gjort ett debattinlägg.

Foto: Region Västerbotten

Debatt2022-11-03 07:30
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

För att klara dagens och framtidens behov av hälsa, vård och utveckling är det viktigt att regionen har en ekonomi som är långsiktigt hållbar. Trots en mandatperiod med stora utmaningar, där situationen på många håll varit, och är, väldigt tuff, kan vi lämna den bakom oss med goda ekonomiska resultat.

Även de kommande fyra åren innebär stora utmaningar. Världsläget med pandemin och dess efterdyningar, ett krig i vårt närområde samt ökande inflation, påverkar även oss i Västerbotten. Vi vill vara tydliga med att det framöver blir tufft men att vi kommer göra allt vi kan för att behålla det höga förtroendet för vården i Västerbotten.

Något som nu står högt på att-göra-listan för oss är att bygga en god dialog och skapa hållbara arbetsmiljöer för våra medarbetare. De anställda i våra verksamheter har höga kompetenser som vi måste ta tillvara i större utsträckning. Vi ska också göra en översyn av primärvården för att västerbottningarna ska få en mer tillgänglig vård, från fjäll till kust.

Ett särskilt fokus ska läggas på jämlik och jämställd hälso- och sjukvård. Det innebär att omotiverade skillnader i bemötande, vård och behandling ska uppmärksammas och motverkas. Dessutom ska alla våra beslutsunderlag vara jämställdhetsintegrerade.

Något av vår tids största hot är klimatkrisen och den minskande biologiska mångfalden. Vi har nu en regering vars miljö- och klimatpolitik beräknas öka utsläppen med 50 procent, därför är det extra viktigt att vi som rödgrön region tydligt styr mot målen i Parisavtalet. Under kommande mandatperiod kommer vi arbeta vidare med vår ambitiösa miljö- och klimatstrategi med mål om att snabbt minska organisationens utsläpp med minst 60 procent till 2030, för att vara klimatneutrala 2045.

Inför valet utlovade regeringspartierna och SD satsningar på välfärden, men av det märks nu inget annat än högerpolitik där SD har fått väldigt stort inflytande. Inga välfärdssatsningar eller stöd till regioner. Vi undrar därför hur den nya regeringen tänker möta de problem som regionerna står inför.

Trots en konservativ högerregering, ekonomiskt krävande tider och stora klimatutmaningar är vi målmedvetna och fast beslutna att arbeta för det vi tror på – en attraktiv region med goda livsvillkor för alla.

Peter Olofsson (S), regionstyrelsens ordförande

Jonas Karlberg (V), regionråd med ansvar för jämställdhet och jämlikhet

Emma Lindqvist (MP), regionråd med ansvar för miljö, klimat och hållbarhet

”Arbetsmiljön på sjukhusen i Västerbotten ska vara hållbara för våra medarbetare”, skriver debattörerna.
”Arbetsmiljön på sjukhusen i Västerbotten ska vara hållbara för våra medarbetare”, skriver debattörerna.