Västerbottens politiker vill ha fler småhus

Många kommun- och regionpolitiker är väl medvetna om behovet av fler småhus, men åtskilliga av dem faller på eget grepp och fungerar som bromsklossen som sätter stopp för en potentiell småhusboom.

Debatt 22 september 2022 07:30
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Det är uppenbart att politikerna prioriterade ned bostadsfrågan under valrörelsen. Framförallt tappades människors möjligheter att skapa sin egen trygghet bort eller fastnade i populistiska utspel. 

Vi vill påminna landets tillträdande kommunalråd och regionråd att nyckeln till ett eget hem också är nyckeln till ett tryggare samhälle.

TMF:s Politikerbarometer, framtagen i samarbete med Demoskop, har frågat 4000 kommun- och regionpolitiker runt om i landet hur de ser på småhusens roll i samhället. 

Frågorna ställdes vid två tillfällen hösten 2020 och vid ett tillfälle helt nyligen. Resultatet är slående. Trots politikernas uttalade ambition att satsa på småhus säger verkligheten något annat. 

Av kommunpolitikerna i Västerbotten tycker hela 67 procent att det finns ett mycket eller ganska stort behov av att bygga fler småhus. Det är en markant ökning sedan hösten 2020. Bland regionpolitikerna i Västerbotten har ännu fler, 78 procent, den uppfattningen. 

Av länets kommunpolitiker tycker 58 procent att kommunen bör ta initiativ till ökat småhusbyggandet. Motsvarande siffra för regionpolitikerna och regionernas ansvar i sammanhanget ligger på 32 procent. 

En klar majoritet av politikerna i Västerbotten menar att en större andel småhus bidrar till en bättre social hållbarhet, alltså till ökad trygghet.

Småhus är den vanligaste boendeformen i Sverige. Drygt hälften av befolkningen bor i ett egnahem. 

Kommunernas initiativ för att underlätta småhusbyggande är en viktig komponent när det gäller att lösa de integrationspolitiska utmaningar som trångbodda hushåll i utsatta områden innebär. 

Småhusens andel av nyproduktionen är markant lägre i Sverige än i jämförbara länder. 

Samtidigt är antalet småhus som byggts det senaste decenniet det lägsta på 100 år. Med tanke på att Sverige är ett av de länder i Västeuropa som har mest mark per invånare samtidigt som befolkningen har fördubblats på 100 år är detta anmärkningsvärt.

TMF har därför tagit fram ett bostadspolitiskt program med åtgärder som kan öka småhusbyggandet. Här finns konkreta förslag för att sänka kostnaderna, förbättra den kommunala planeringen och effektivisera det statliga regelverket. 

Det är hög tid för en modern småhusboom.

 David Johnsson, vd på TMF

Gustaf Edgren, bostadspolitisk expert på TMF


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa