Västerbottens politiker, ni kan skynda på utvecklingen

Västerbottensriksdagsledamöter måste bidra till bättre förutsättningar för en cirkulär ekonomi.

För vissa material är koldioxidbesparingen hela 95 procent när vi använder återvunnet material i stället för nytt, skriver Viveke Ihe, vd för Återvinningsindustrierna.

För vissa material är koldioxidbesparingen hela 95 procent när vi använder återvunnet material i stället för nytt, skriver Viveke Ihe, vd för Återvinningsindustrierna.

Foto: Fredrik Sandberg/TT

Debatt2022-02-21 06:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

För att branschen ska kunna bidra fullt ut till klimatomställningen, måste Västerbottensriksdagsledamöter bidra till bättre förutsättningar, för en cirkulär ekonomi. Bland annat vill vi se krav på användning av återvunnet material i produkter.

Om vi ska ha någon möjlighet att nå klimatmålen måste vi se över hur vi använder våra resurser och vilka konsekvenser det för med sig. Den fossila, linjära ekonomin måste ersättas av en förnybar, cirkulär ekonomi. I ett cirkulärt samhälle reduceras vår klimat- och miljöpåverkan eftersom behovet av nya råvaror minskar.

Återvinningsbranschen spelar en central roll genom att samla in, sortera, behandla och avgifta det avfall som uppstår så att materialet återigen kan tillhandhållas på marknaden i form av återvunna råvaror. Klimatnyttan i detta är oerhört stor. 

Problemet är att återvunna råvaror inte kan konkurrera med jungfruliga, som ofta är betydligt billigare. Inte minst gäller detta för återvunnen plast. Prisfrågan gör att utvecklingen haltar och utesluter många återvunna material som redan idag skulle kunna ingå i den cirkulära ekonomin.

Den stora samhällsomställningen kommer alltså att dröja om inte regering och riksdag skapar rätt förutsättningar.

Vi föreslår att:
• Det införs kvotplikter med krav om att nya produkter ska bestå av en viss andel återvunnet material.
• Regeringen tillsätter en utredning om hur utsläppen från materialanvändningen kan redovisas tillsammans med den nationella utsläppsstatistiken. Det skulle styra marknaden mot klimatsmartare materialanvändning.
• Att förslaget på att offentliga upphandlare ska ta klimathänsyn kompletteras med en vägledning som beskriver hur klimatet påverkas av olika materialval och av användningen av återvunnen råvara.

För att klara klimatkrisen behöver vi ett helt nytt förhållningssätt till våra resurser. Inom återvinningsindustrin ser vi dagligen hur stora materialvärden går förlorade, men vi ser också de stora möjligheter som finns att främja den cirkulära ekonomin och underlätta omställningen.

Återvinning och användning av återvunnet material är en nyckel för att nå Sveriges klimatmål. Västerbottens riksdagspolitiker kan bidra till att skapa rätt förutsättningar för den fossilfria, cirkulära ekonomin att växa fram.