Internationella kvinnodagen skuggas av väpnad konflikt

Under en krigsföring visar tidigare forskning och erfarenhet att övergrepp och våld mot kvinnor tilltar.
Under en krigsföring visar tidigare forskning och erfarenhet att övergrepp och våld mot kvinnor tilltar.

8 mars, internationella kvinnodagen, vill vi särskilt lyfta kvinnors situation och levnadsvillkor.

Debatt 8 mars 2022 16:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

I år överskuggas 8 mars av det pågående ryska angreppskriget på Ukraina. Civilbefolkningen drabbas hårt i alla väpnade konflikter och särskilt hårt drabbas kvinnor och barn.

FN har lyft kvinnors och barns utsatthet i krig. År 2000 antog FN resolution 1325 om kvinnor, fred och säkerhet. Det var första gången som jämställdhets- och genusperspektiv infördes i alla delar av fredsarbetet. 

Sedan dess har 63 länder antagit nationella planer för hur resolutionen ska genomföras, däribland Sverige och Ukraina, men inte Ryssland eller Belarus. 

Förutom direkt våld och sexuellt våld som en del av krigsföringen, är gravida, små barn och deras föräldrar, särskilt sårbara. De drabbas hårdare av undernäring, mentala trauman, utebliven skolgång, brist på sjukvård och andra effekter då samhällsstrukturen inte fungerar. 

De övergrepp som begås mot kvinnor i ett fredligt samhälle försvinner inte. Snarare visar forskning och erfarenhet att de tilltar. Trauma av att leva i och delta i krig öppnar för mer våld och övergrepp mot kvinnor och barn. 

Sverige och Västerbotten har goda möjligheter att kunna hjälpa kvinnor i krig och konflikt. Vi är ett rikt land som har kommit långt i arbetet för jämställdhet jämfört med många andra länder. Vi har lång erfarenhet av att arbeta med internationellt bistånd och stöd till frivilligorganisationer. 

Flyktingkrisen 2015 visade att det finns en stor och bred solidaritet i Västerbotten för att hjälpa människor på flykt.

Region Västerbotten är kanske den region som främst lyfter kraven på en humanitär och tillgänglig vård för flyktingar, migranter och papperslösa. Region Västerbotten har också bedrivit arbete kring våld och våldsoffer sedan lång tid. 

Umeå kommun och Skellefteå kommun driver med regionen varsitt Centrum mot våld och ett tredje planeras i Lycksele. 

Även andra organisationer har verksamhet i Västerbotten för människor på flykt, till exempel Röda Korset som har ett av sina sex traumacenter i Skellefteå, med bidrag från bland andra Region Västerbotten. Men det finns fortfarande mycket att göra.

Vänsterpartiet agerar för att Västerbotten tar täten i arbetet för att stödja våldsutsatta kvinnor och barn och människor på flykt. 

Jonas Karlberg, gruppledare Vänsterpartiet i Region Västerbotten 

Gudrun Nordborg, riksdagsledamot för Vänsterpartiet i Västerbotten

Caroline Täljeblad, ledamot Vänsterns Internationella Forum


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa