Västerbotten – nu ökar vi tempot och stärker Sverige

Det sker en unik samhällsomvandling där vi bryter ny mark inom nyindustrialiseringen mot ett samhälle där hållbarhet formar vår framtid.

”Sverige ligger efter Europa när det gäller kvinnor som driver företag, därför sätter vi fokus på att boosta kvinnors företagande i Västerbotten på Mötesplats Lycksele.”

”Sverige ligger efter Europa när det gäller kvinnor som driver företag, därför sätter vi fokus på att boosta kvinnors företagande i Västerbotten på Mötesplats Lycksele.”

Foto: Region Västerbotten

Debatt2024-05-27 04:30
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Det investerats 1 400 miljarder i den här omställningen – i modern gruvdrift, fossilfritt stål, batterifabriker och mycket mera. Detta skapar möjlighet till tiotusentals nya jobb och Skellefteå, som i många avseenden är centrum för den här utvecklingen, ser sin största befolkningsökning någonsin.

Vi behöver fortsätta framåt snabbare för att behålla ledningen internationellt, Sverige behöver möta upp näringslivets engagemang så att vi kan nyttja hela den fulla potential som nyindustrialiseringen bär på.

Sverige har i decennier varit ett framgångsland inom telekommunikation, nu sker ett nytt paradigmskifte. Samtidigt hanterar vi ett förändrat geopolitiskt läge som också kräver investeringar i bland annat infrastruktur. Detta för ökad säkerhet och försörjning, som på samma gång stärker vår konkurrenskraft.

Tillsammans uppnår vi bästa effekt, genom samverkan över organisationsgränser, branscher och även över läns- och landsgränser. Förutsättningarna inom regionen måste vara attraktivt, för inflyttare och investeringar.

Det bubblar av omställningstakt i Västerbottens näringsliv, företag som i praktiken ställer om vårt samhälle. Lokalt producerade drycker från norrländska bär, miljövänlig vintervalla och smarta lösningar som tillvaratar värme från duschvatten är några exempel.

Sverige ligger efter Europa när det gäller kvinnor som driver företag, därför sätter vi fokus på att boosta kvinnors företagande i Västerbotten på Mötesplats Lycksele. Vi vill även lyfta civilsamhället, där livet mellan husen spelar roll för hållbara livsmiljöer där människor vill trivas och bo.

Sverige måste bli bättre på att hantera de ekonomiska risker som uppstår när kommuner och företag går före i omställningen. Tillväxt skapar nödvändiga investeringar i bostäder, kommunal service och infrastruktur som staten behöver balansera ekonomiskt via olika riktade stödåtgärder.

Staten och den nationella politiken behöver ta en större roll i samhällsomvandlingen, det är en nyckelfråga för Sveriges nuvarande och framtida konkurrenskraft.

Den gröna omställningen är vår möjlighet att bygga en hållbar och konkurrenskraftig framtid för Sverige. Men fler måste göra mer för att öka tempot och vi behöver komma samman hela landet och satsa fullt ut.

Det börjar i norra Sverige. Vi fortsätter arbetet under Mötesplats Lycksele.