Västerbotten behöver energirenovera

Under 2018 var energianvändningen i Västerbottens lägenheter i snitt 12,4 kilowattimmar

Debatt 3 augusti 2020 07:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Lägenhetsbeståndet i Västerbotten måste energirenoveras för att byggnadernas klimatavtryck ska minska. 

Men det krävs både styrmedel och incitament från staten för att inte boende och hyresgäster ska behöva stå för kostnaden. Med gröna lån och klimatomställningsbidrag kan regeringen hjälpa fastighetsägare att bidra till klimatmålen.

Energieffektivisering av svenska byggnader spelar en nyckelroll i klimatomställningen. 

Energianvändningen i hus, flerbostadshus och lokaler står för drygt 20 procent av den totala energianvändningen, det vill säga cirka 85 TWh. Av det står flerbostadshusen för cirka 30 TWh. 

Tyvärr är baksidan av den effektiva svenska energiproduktionen med låga energipriser att landets fastighetsägare saknat incitament att hålla nere bostädernas energianvändning. Det får stora konsekvenser eftersom det påverkar Sveriges möjligheter att nå det övergripande klimatmålet om noll nettoutsläpp till 2045.

I veckan släppte Swedisol vårt årliga Energieffektiviseringsindex som visar på stora skillnader i energianvändning mellan länen. Eftersom skillnaderna inte bara kan förklaras av väderförhållanden visar det att mycket kan åstadkommas genom lokala drivkrafter och ambitioner. 

Under 2018 var energianvändningen i Västerbottens lägenheter i snitt 12,4 kilowattimmar, vilket var två procent över rikssnittet. Det placerar Västerbotten på plats 12 bland landets län när det gäller energieffektiva flerbostadshus.

Även om nybyggda flerbostadshus byggs mer energieffektivt i dag har vi ett åldrande fastighetsbestånd i hela landet med stora renoveringsbehov om byggnadernas energianvändning ska minska.Vi föreslår därför att regeringen:

- Möjliggör för gröna lån till de fastighetsägare som behöver energirenovera sina fastigheter.

- Inför ett klimatomställningsbidrag (energirot) till alla fastighetsägare för att överbrygga skillnaden mellan den fastighetsoptimala kostnaden och den samhällsoptimala kostnaden.

- Skapar incitament för energieffektiva byggnader genom ett bonus-malus-system på fastighetsskatten kopplat till energideklarationen.

Nu när klimatomställningen inom många sektorer tagit fart är det dags för regeringen att sätta ner foten så att fastighetsägare och byggbolag i Västerbotten också bidrar till minskad klimatpåverkan. Först då blir det möjligt för Sverige att nå klimatmålen.


Ämnen du kan följa
Läs mer!
Fastighetsaffärer

Hus i Arvidsjaur får ny ägare

Hus i Arvidsjaur får ny ägare
Fastighetsaffärer

Nya ägare till villa i Skellefteå - 4 360 000 kronor blev priset

Nya ägare till villa i Skellefteå - 4 360 000 kronor blev priset
Fastighetsaffärer

Nya ägare till 50-talshus i Glommersträsk - 75 000 kronor blev priset

Nya ägare till 50-talshus i Glommersträsk - 75 000 kronor blev priset

Trafikstrul väntas när avfarten från Kanalgatan till Lasarettsvägen stängs • Efter dagens krismöte: ”Vi bygger som planerat”

Trafikstrul väntas när avfarten från Kanalgatan till Lasarettsvägen stängs • Efter dagens krismöte: ”Vi bygger som planerat”

Vägbro är flera veckor försenad – armering fick göras om • Viktig trafikled öppnas först i september

Vägbro är flera veckor försenad – armering fick göras om • Viktig trafikled öppnas först i september
Visa fler