Västerås, Kiruna eller Malmö ska inte spela någon roll

Sveriges 290 kommuner borde göra enhetliga bedömningar i fråga om insatser enligt LSS och Socialtjänstlagen.

Debatt 1 maj 2021 14:54
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Beslut om insatser enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och Socialtjänstlagen (SoL) ska kunna överföras mellan kommuner. Personer som beviljats stöd behöver känna sig lugna och trygga om de vill flytta.

Även personer med funktionsnedsättning ska kunna bo var de vill i landet.

Vill du flytta till en ny stad för studier, kärlek, jobb, eller helt enkelt för att prova någonting nytt i livet?

Se då till att du inte har någon funktionsnedsättning. Då riskerar du att bli av med din insats enligt LSS.

Ett fall i Uppsala har aktualiserat frågan. Men den är långt ifrån ny.

Varje år riskerar personer med funktionsnedsättning att mista det stöd de har om de flyttar till en annan kommun. Den nya kommunen måste nämligen ta ett nytt beslut i ärendet, oavsett om individen har insatser beviljade sedan tidigare.

Det kan vara oerhört svårt att beviljas insatser enligt LSS. Men det kan också vara problematiskt att få insatser beviljade enligt Socialtjänstlagen. Trots att personen har funktionsnedsättningar och stora behov av stöd. Det vittnar många människor om.

I ett sådant läge vågar få riskera att förlora de insatser de till slut erhållit i form av exempelvis personlig assistans.

Att beslut om insatser enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade och beslut om insatser enligt Socialtjänstlagen inte överförs mellan kommuner resulterar i rättsosäkerhet och ojämlika levnadsvillkor.

Det är ett direkt hinder för den fria rörligheten och skapar djup oro hos dem som berörs.

Visserligen har individen rätt till ett förhandsbesked om eventuella LSS-insatser från den nya kommunen. Utan att vara skriven där.

Men eftersom ett beslut kan dröja många månader är det i praktiken svårt att exempelvis tacka ja till ett nytt jobb i en ny kommun.

Det är sällan en arbetsgivare kan vänta uppemot ett halvår på att en tjänst tillsätts och med risk för att den tilltänkta arbetstagaren ändå måste backa ur i sista stund om hen får avslag på sin ansökan.

Om ärendet i stället gäller insatser via Socialtjänstlagen, till exempel hemtjänst, har individen inte ens rätt att få ett förhandsbesked. Det betyder att de flesta avstår från att ens söka ett nytt jobb eftersom de är rädda att förlora det stöd de har.

Att människor kan flytta fritt inom landet gynnar såväl samhället som individen.

Självklart kan du inte garanteras vare sig jobb eller bostad i en ny kommun. Det får du ordna själv. Men att riskera att mista ett nödvändigt och avgörande stöd i vardagen, som personlig assistans eller hemtjänst är, är någonting helt annat.

Det innebär att du inte har samma rätt som alla andra till frihet och personlig utveckling, och att du inte ges förutsättningar att prova lyckan någon annanstans än där du just nu lever.

Sveriges 290 kommuner borde göra enhetliga bedömningar i fråga om insatser enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade och Socialtjänstlagen, och alltid utgå ifrån FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Det ska inte spela någon roll om du vill bo i Västerås, Kiruna eller Malmö.

DHR (Delaktighet, Handlingskraft, Rörelsefrihet) vill också att beslut om insatser enligt LSS och SoL ska kunna överföras mellan kommuner så att personer som redan har beviljats stöd kan känna sig lugna och trygga om de vill flytta.

En koordinator i kommunen, som samordnar ansökningarna för de insatser som individen kan komma att behöva, skulle ytterligare förenkla processen och stärka individens rätt att bosätta sig var den vill.

Ämnen du kan följa