Vässade förslag mot mäns våld mot kvinnor

Det är den som misshandlar som ska få sin frihet begränsad. Den som blir utsatt för hot och våld måste få sin frihet tillbaka.

Debatt 13 december 2021 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Mäns våld mot kvinnor är en akut kris.

Som måste behandlas därefter.

Internationella dagen mot våld mot kvinnor vill rikta ljuset på det våld som tusentals kvinnor i Sverige utsätts för.

Men frågan måste uppmärksammas varje dag.

Framförallt krävs omfattande åtgärder för de kvinnor som lever under terror i sina egna hem, som blir misshandlade på den plats där tryggheten ska vara som störst.

Det är bisarrt att det ska krävas flera mord för att skaka om samhället när 24 kvinnor varje dag anmäler att de blivit misshandlade av sin partner. Nästan en fjärdedel av tjejerna i åldern 16–24 år uppger att de utsatts för brott i sin relation.

Våldet sker precis just nu och förövaren finns mitt ibland oss.

Konkret behöver vi arbeta med både straffskärpningar och förebyggande åtgärder.

Det är också avgörande att kvinnor som lämnar ett förhållande och söker hjälp får det stöd och den hjälp som de behöver.

Det krävs ett helhetsgrepp mot våldet och ansvarsfördelningen mellan stat, regioner, kommuner och civilsamhälle måste vara glasklar.

Vi måste helt enkelt göra mycket mer för att skydda kvinnorna och straffa förövarna.

Liberala kvinnor vill se:

- Utökade möjligheter till kontaktförbud och elektronisk fotboja

Det är förövarens frihet som ska begränsas – inte offrets.

- Skärpta straff

Minimistraffet för grov kvinnofridskränkning bör höjas till ett års fängelse. Böter ska tas bort ur straffskalan vid överträdelse av kontaktförbud. Den som vägrar delta i behandlingsprogram ska inte kunna få villkorlig frigivning i förtid.

- Förebyggande arbete mot potentiella förövare

Vi behöver mer forskning och åtgärder för att se till att våldsutövare förändrar sitt beteende och upphör med att utöva våld.

- Bättre tillgång till skyddade boenden

Tillgången till skyddade boenden är mycket ojämnt fördelad över landet. Det tillhör vardagen att kvinnor nekas skyddat boende på grund av platsbrist. Vi vill ge kvinnojourerna rätt att söka statligt stöd för skyddat boende.

Vi kan inte acceptera den stora rättsosäkerhet som finns för kvinnor som utsätts för mäns våld och den straffrihet som alltför ofta råder för förövarna.

Det är den som misshandlar som ska få sin frihet begränsad. Den som blir utsatt för hot och våld måste få sin frihet tillbaka.


 
 
 
 
 
 
Läs mer!

Sveriges värsta bedragare slog till mot äldre kvinnor i Piteå och Älvsbyn – nu åtalas han: "Försvårande att han återfaller"

Sveriges värsta bedragare slog till mot äldre kvinnor i Piteå och Älvsbyn – nu åtalas han: "Försvårande att han återfaller"

Ny dom i fastighetshärvan i dag – Bolidenkvinnans straff skärps

Ny dom i fastighetshärvan i dag – Bolidenkvinnans straff skärps
Visa fler
Ämnen du kan följa