Värna flygets framtid för länets utveckling

Vi moderater vill se en bred omställning av flyget och ställa större krav på biobränslen i våra flygplan.

Debatt 24 juni 2020 07:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Flyget är en av Västerbottens viktigaste kommunikationsvägar.

Utan det kan vi inte vara och förbli en attraktiv plats att bo på och verka i.

Det är de flesta av oss överens om.

Med länets geografiska placering i norra Sverige, och i norra Europa, är snabba kommunikationer avgörande för vår fortsatta utveckling.

Därför är det viktigt att flyget så fort som möjligt kommer igång igen och tillbaka till ett normalt antal dagliga avgångar.

Det vi tidigare tagit för givet, att vi ska kunna vara en naturlig del av utveckling och beslutsfattande, både i näringslivet och i offentlig sektor, måste vi nu kämpa för att återställa.

Det spelar nämligen roll att vara på plats, inte enbart digitalt.

Vi värnar vår miljö både för nuvarande och kommande generationer. Därför är det viktigt att vi ställer om flyget, inte stänger ned det som ofta framställs som ett önskvärt scenario från vänsterhåll.

Omställningen är en förutsättning för att vi ska nå klimatmålen.

Mitt i den coronakris som hela världen befinner sig i måste vårt fokus vara att rädda jobb och ekonomi, och se till att vi har kvar flyget i Sverige när vi är igenom detta.

Det är av största vikt för Västerbotten och för hela norra Sverige.

Att villkora stöd till blödande flygbolag och flygplatser är inte rätt väg att gå.

Vi måste i stället se till att stöd för att snabbt komma igång igen kommer på plats.

Det är mycket viktigt för den regionala utvecklingen.

Från Moderaternas sida vill vi se en bred omställning av flyget och ställa större krav på biobränslen i våra flygplan.

Vi vill också satsa mer på forskning och utveckling av både mer bränsleeffektiva flygplan och elflyg.

Men vi kan inte vänta med att starta flyget tills allt detta är klart. Det måste ske parallellt med att Västerbotten återigen får fungerande flyglinjer på samma nivå som innan coronakrisen.

Det är utsläppen som ska minska, inte resandet.


Ämnen du kan följa
Läs mer!

Här är anledningen till mystiska smällarna i Umeå • VK och Folkbladet låg nere: ”Högt tryck”

Här är anledningen till mystiska smällarna i Umeå • VK och Folkbladet låg nere: ”Högt tryck”