Värna en stark sjukvård i Skellefteå

Tillväxten i Skellefteå är mycket positiv. Samtidigt kommer det att ställa krav på den service som kan erbjudas medborgarna.

Debatt 1 november 2021 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Skellefteå är inne i en stor expansiv fas med snabbt växande befolkning.

Invånarantalet kan inom några år vara uppemot 100 000 invånare. Mycket beroende på hur bostadsbyggandet kan skyndas på.

Den tillväxt som nu sker i Skellefteå kommun är mycket positiv. Samtidigt kommer det att ställa krav på den service som kan erbjudas medborgarna.

Vi liberaler känner framförallt oro kring det som händer inom sjukvården vid Skellefteå lasarett, med bland annat nedlagda vårdplatser och sommarstängda vårdplatser som inte kunnat öppnas igen.

Undertecknad ställde en fråga till Anna-Lena Danielsson (S), ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden, om vilka planer majoriteten i Region Västerbotten har för lasarettet i Skellefteå nu när staden växer.

Av svaret att döma finns det ingen plan för detta.

Primärvården är underdimensionerad med bristande tillgänglighet och kommer så att vara eftersom det inte finns någon långsiktig planering från Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet. De tre röda och gröna partier som styr och ställer i regionen.

En framtida hälsocentral på Sunnanå, i nära anslutning till äldreboendet och den nya F-9 skolan som planeras, skulle kunna ge många synergieffekter.

Ambulansverksamheten måste säkerställas liksom kvinnoklinikens lokaler och vårdplatser.

Vi liberaler känner stor oro över den senaste utvecklingen inom kvinnosjukvården i Skellefteå. Kvinnokliniken ligger i framkant inom flera områden, till exempel förlossningsskador. Kvinnors hälsa ska ha fortsatt hög prioritet.

Coronapandemin har visat att Skellefteå lasarett inte är smittspridningsskyddat via ventilationssystemet.

Det är av yttersta vikt att detta åtgärdas snarast. De patienter som ligger inlagda ska kunna känna sig trygga. Ingen ska behöva känna oro för att bli smittade via ventilationssystemet.

För oss liberaler är det av största vikt att det finns en långsiktig planering kring den framtida sjukvården i Skellefteå.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa