Varken miljövänligt eller säkert att transportera mat

Varför ska Lyckseles matlådor produceras i Umeå och transporteras till Lycksele?

”Vi kan inte förstå hur mat lagad i Umeå och sen transporterad i enskilt förpackade plastlådor kan anses vara miljövänligt eller säkert vid kris.” (Arkivbild)

”Vi kan inte förstå hur mat lagad i Umeå och sen transporterad i enskilt förpackade plastlådor kan anses vara miljövänligt eller säkert vid kris.” (Arkivbild)

Foto: Zenaida Hadzimahovic

Debatt2024-04-07 04:30
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Vi kristdemokrater är rätt frustrerade över förslaget att all matproduktion till våra tre sjukhus ska vara ”likvärdig” och komma i matlådor från Umeå. Att tillaga mat i Lycksele, i det kök som finns, skall alltså inte få göras. Maten skall lagas i Umeå och sen transporteras med lastbil till Lycksele och där värmas/tillagas i mikrougnar på varje avdelning. Man motiverar det med att patienterna ska få ett större antal rätter att välja på.

Den utredning som finns är undermålig i många delar. Dels har man i utredningen i hela länet enbart frågat 20 personer i hela länet. Tio personer i Umeå, fem i Skellefteå och fem i södra Lappland och på det antalet bygger man sina förslag. Men kan omöjligt vara en representativ grupp för vad våra inneliggande patienter egentligen vill.

Ombyggnationer nämns men inte hur stor kostnad det verkligen är för att bygga om alla avdelningar. Idag är det viktigt med krisberedskap på alla plan. Finns ingen kontinuitetsplan utifrån redundans om vägtransporterna ligger nere så mat ej kan levereras.

Patienter som finns i Lycksele prisar ofta maten och gläds åt att slippa mat i plastlådor. Idag pratas det mycket om miljö, man pratar om närproducerad mat. Beredskap är också något som regeringar har tryckt på under senaste decenniet. Vi kan inte förstå hur mat lagad i Umeå och sen transporterad i enskilt förpackade plastlådor kan anses vara miljövänligt eller säkert vid kris.

Soporna kommer att öka på grund av plastlådorna och matsvinnet kommer också öka då överblivna/utgångna matlådor måste kasseras. Avdelningspersonalen kommer att behöva lägga mer tid på mattillagning även om det är att värma varje enskild i mikro. Investering kommer att behöva göras på varje avdelning med särskilda programmeringsbara mikrougnar, strömförsörjningen till avdelningsköken kommer att behöva ses över. Kökspersonalen i Lycksbaren känner sig överkörda och man kan fundera hur det går ihop med att man från den politiska ledningen säger sig vilja ha en tillitsbaserat sätt att leda.

Jo vi Kristdemokrater är smärtsamt medveten om att regionen har ett strukturerat underskott på cirka 600 miljoner och förra året 1 miljard i budgetunderskott, (nästan 10 procent av omsättningen) som den rödgröna ledningen åsamkat skattebetalarna. Så finns behov att spara och vi är beredda att ta vårt ansvar och räta upp de fel som majoriteten åsamkat. Men i detta förslag blir det inga besparingar och det uttrycks också att det inte är ambitionen.

Våra tre sjukhus har olika förutsättningar och vi kristdemokrater kan inte förstå att allt måste göras likadant. Vi är alla olika så låt oss jobba effektiv utifrån förutsättningarna som finns. Låt våra patienter i Lycksele slippa äta uppvärmd mat, i fasta portionsstorlekar, ur plastlådor.