Varje människa har rätt att bli sitt allra bästa jag

Otaliga människor med nedsatt funktion är åsidosatta i dag. Det är även deras anhöriga.

Debatt 17 augusti 2020 07:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Människor med funktionsnedsättning och deras anhöriga har sämre hälsa än andra. Det är helt oacceptabelt, skriver fem liberaler.

Otaliga människor med nedsatt funktion är åsidosatta i dag. Det är även deras anhöriga. Många har de senaste åren förlorat sin frihet, stödet är klent och bördan tung. 

Myndigheten för delaktighet rapporterar att nästan varannan person med nedsatt funktion skattar sin hälsa som dålig, att många får mindre vård och äldre läkemedel. 

Diabetes, dåliga tänder, värk, astma, psykisk ohälsa och högt blodtryck är vanligt. Sjukvården behöver mer kunskap. 

Vi vill införa riktade hälsoundersökningar för att tidigt upptäcka ohälsa. Försäkringskassa, sjukvård, Arbetsförmedling och kommuner måste bli skyldiga att samarbeta. Den som behöver ska få en ansvarig kontaktperson.

Forskning visar att ohälsan främst beror på låg utbildning, arbetslöshet, ekonomisk utsatthet, kränkningar och ensamhet. Fler behöver trivas och lyckas i skolan och hitta ett jobb med lön och arbetskamrater. Det måste bli ett slut på isoleringen.

I skolan krävs mer kunskap om funktionsnedsättningar och rätt till hjälpmedel vid nationella prov. 

Undervisning och skolmiljö måste anpassas när elever slutar gå till skolan, alternativet är permanent utanförskap. Skolor ska vara tillgängliga och välkomna alla elever, lärare och föräldrar med funktionsnedsättning.

Det måste bli lättare att ha arbetsinkomst och aktivitetsersättning samtidigt. Vi vill införa Daglig verksamhet med kontaktpersoner för fler, med mer ledsagning och personlig assistans.

Närstående är också utsatta, nästan dubbelt så ofta som andra drabbas de av utmattning, fysisk svaghet och kognitiva besvär. 

Åldrande föräldrar tar stort ansvar långt efter att barnen blivit vuxna. Kraften sinar när myndighetskontakter, regelverk och blanketter närapå är oändliga. Syskon blir osynliga. 

På område efter område behöver vi riva hinder och skapa möjligheter. Under Alliansen prioriterades folkhälsa inom funktionshinderspolitiken.

Alla har rätt till hälsa, utbildning och möjligheter. Varje människa har rätt att bli sitt allra bästa jag.


Ämnen du kan följa