Varför värnar inte S öppenhet och transparens?

Socialdemokraterna i Region Västerbotten har vid två tillfällen inte velat införa en modell för visselblåsare.

Debatt 28 april 2020 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Region Västerbottens revisorer har genomfört en enkätundersökning bland regionens medarbetare.

Syftet var att få deras syn på meddelarfrihet och tystnadskultur.

Revisionen konstaterar i sin rapport att fyra av tio medarbetare inte känner till vad begreppet meddelarfrihet innebär.

Undersökningen visar också att nästan hälften av medarbetarna upplever att det finns, eller till viss del finns, en tystnadskultur på deras arbetsplatser.

Vidare lyfter rapporten fram att tre av tio medarbetare inom sjukvården upplever att de inte öppet kan diskutera kvalitetsbrister på sin arbetsplats.

Det är oacceptabelt. Det måste vidtas åtgärder.

Framför allt vilar ansvaret på den politiska socialdemokratiska majoriteten.

Socialdemokraterna i regionen har vid två tillfällen inte velat införa en modell för visselblåsare. Senast vid regionfullmäktige i februari utifrån ett förslag från Moderaterna.

Den hållningen är tämligen unik för Sverige.

Umeå, Skellefteå och många andra kommuner och regioner har redan infört ett visselblåsarsystem. Liksom många företag, universitet och andra offentliga institutioner.

Det är alldeles för få medarbetare inom sjukvården som lyfter missförhållanden på sin arbetsplats. Rapporten och länsmedias granskning #tystnaden i höstas är exempel på detta. Alltför många känner sig begränsade i att utnyttja sin meddelarfrihet.

En lösning skulle kunna vara ett visselblåsarsystem. Visselblåsare handlar om att en anställd anonymt ska kunna larma om eventuella missförhållanden. Det kan handla om mobbning, sexuella trakasserier, mutor, en orimlig arbetsmiljö, kränkande särbehandling och annat.

Syftet med visselblåsarsystemet är att det ska underlätta för verksamheterna att upptäcka missförhållanden på arbetsplatserna och kunna komma tillrätta med dem.

En tysthetskultur får aldrig accepteras.

Det enda argument som Socialdemokraterna hade var att det skulle innebära ökade kostnader i form av mer administration.

Vilket indirekt är ett erkännande av att det finns missförhållanden som man behöver komma tillrätta med.

För vad kan vara viktigare än att jobba för en hållbar arbetsmiljö för regionens medarbetare?

Moderaterna anser att regionens medarbetare ska mötas av en iver till stadiga förbättringar, inte av ett döljande av kvalitetsbrister och en tystnadskultur.

Ett visselblåsarsystem skulle innebära ökad trygghet för medarbetarna och kunna bidra till att utveckla regionen genom att lösa de problem som finns.


Ämnen du kan följa
Läs mer!

Ukrainska flyktingar nu i Skellefteå – privatpersoner vill öppna sina hem: "Vi är lite tagna på sängen av intresset"

Ukrainska flyktingar nu i Skellefteå – privatpersoner vill öppna sina hem: "Vi är lite tagna på sängen av intresset"