Varför ska man rösta i EU-valet?

I tider av kris och konflikt måste Europas länder enas och stärka sammanhållningen för att möta utmaningar tillsammans. Ett exempel är det pågående kriget i Europa, där EU:s ökade stöd till stöd till Ukraina och en enad front mot Putin är avgörande för svensk säkerhet och trygghet.

”Som en röst för sammanhållning och säkerhet är det centralt att vi sänder erfarna och kompetenta politiker till EU, politiker som kan arbeta för Sveriges bästa.”

”Som en röst för sammanhållning och säkerhet är det centralt att vi sänder erfarna och kompetenta politiker till EU, politiker som kan arbeta för Sveriges bästa.”

Foto: Johan Nilsson/TT

Debatt2024-04-01 04:30
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Vi står inför valet mellan sammanhållning och splittring, och det är här Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna ställs emot varandra.

Som en röst för sammanhållning och säkerhet är det centralt att vi sänder erfarna och kompetenta politiker till EU, politiker som kan arbeta för Sveriges bästa. Vi behöver företrädare som kan stå upp för svenska folkets ekonomiska intressen och vår arbetsmarknadsmodell, bekämpa gränsöverskridande brottslighet, driva på för klimatåtgärder och motverka högerpopulistiska krafter som splittra och skapa motsättningar.

I fokus står sammanhållning, säkerhet och demokrati. Genom att fortsätta stödja Ukraina, tvinga fram åtgärder mot rysk aggression och ställa krav på demokratiska värderingar i EU:s medlemsländer, kan vi stärka EU:s position i en rolig omvärld. Dessutom är det avgörande att vi intensifierar kampen mot desinformation och försök från makter att påverka europeiska val.

Inom andra politikområden prioriterar vi att försvara svenska ekonomiska intressen, skydda jobb och arbetsmarknadsmodellen, bekämpa gränsöverskridande brottslighet samt driva på för klimatåtgärder. Vi fokuserar på att värna svenska jobb och kollektivavtal, säkra fler industriinvesteringar Sverige, främja förnybar energi, utveckla järnvägstrafiken och bekämpa kriminalitet och utnyttjande på arbetsmarknaden.

När det gäller miljö och klimat strävar vi efter att skärpa EU:s klimatmål, reformera kemikalielagstiftning, främja ett hållbart jordbruk och arbeta för att minska överfisket i Östersjön. Vi är fast övertygande om att Europa måste intensifiera arbetet för att minska klimatutsläppen, skydda miljön och säkra en hållbar framtid för kommande generationer.

Därför uppmanar vi er att den 9 juni välja sammanhållning i stället för splittring. Tillsammans kan vi stärka Europas enighet och säkerställa trygghet, säkerhet och hållbart för alla.