Varför är intresset från Umeå universitet så svalt?

I somras tog Luleå Tekniska Universitet fram en plan för Campus i Skellefteå.
I somras tog Luleå Tekniska Universitet fram en plan för Campus i Skellefteå.

Luleå Tekniska Universitet ligger långt före Umeå universitet i sin planering för verksamheten i Skellefteå.

Debatt 16 december 2020 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Det är glädjande att Umeå universitet har tecknat ett samverkansavtal med Skellefteå kommun. Hittills har Umeå universitet, jämfört med Luleå Tekniska Universitet (LTU), visat svagt intresse för det som händer i Skellefteå.

För mer än ett år sedan tecknades ett avtal mellan Luleå Tekniska Universitet och Skellefteå kommun. I augusti tog LTU fram en plan för Campus i Skellefteå. Den ska fungera som ett stöd och som vägledning i kommande förändringsarbete utifrån fastställd vision, övergripande mål och huvudstrategier.

Luleå Tekniska Universitet ligger således långt före Umeå universitet i sin planering för verksamheten i Skellefteå.

Vår misstänksamhet gentemot Umeå universitet är stor. Detta med tanke på hur tidigare universitetsledningar uttalat sig: ”Vi har bara ett nationellt uppdrag, inget regionalt” och ”Det bästa för Skellefteå är bra utbildning i Umeå.”

Högskolelagen eller högskoleförordningen ger inget stöd för tanken om att Umeå universitet bara har ett nationellt ansvar.

När riksdagen i början av 1960-talet beslutade att förlägga ett universitet till Umeå var nog avsikten att det skulle stödja den regionala utvecklingen. Säkert var syftet detsamma när riksdagen tog beslut om att inrätta LTU i Luleå.

Om vi studerar styrelsernas sammansättning så domineras Umeå universitets av den akademiska världen, LTU:s av representanter från det omgivande samhället. Det kan ha betydelse för det ringa intresset för Umeå universitets utveckling i Skellefteå.

Beträffande beslutsordningen på Umeå universitet så är det fakulteter och institutioner som tar operativa beslut om utbildning och forskning, inte rektor. Rektor måste förlita sig på att hans tankar har fallit i god jord. Hos Luleå Tekniska Universitet är det institution och rektor som beslutar i dessa frågor.

Vi vet att LTU har planer på nya utbildningar i Skellefteå som har koppling till utvecklingen här.  Luleå Tekniska Universitets nya stora forskningsprojektet Creaternity kommer säkerligen också att ha betydelse för utvecklingen.

I det projektet kommer 25 ämnesområden att finnas med tillsammans med industridoktorander och en forskarskola. Det leds delvis från Skellefteå.

För Umeå universitets del så skulle det vara bra att ha en fast lokal representation i Skellefteå för att kunna skapa nödvändiga kontakter. Risken finns annars att de fastnar i LTU:s skugga.

För Skellefteås och Umeå universitets del så hoppas vi att vårt tvivel om universitetets stöd för utvecklingen i Skellefteå är ogrundade. Det skulle glädja oss mycket.

Ämnen du kan följa