Vårdpersonal måste kunna påverka sin arbetsmiljö

Många medarbetare i sjukvården känner att de inte kan påverka sin arbetsmiljö.

”Sjukhuschefen för NUS får ett särskilt uppdrag att värna och utveckla NUS som ett universitetssjukhus och regionsjukvårdsbehandling.”

”Sjukhuschefen för NUS får ett särskilt uppdrag att värna och utveckla NUS som ett universitetssjukhus och regionsjukvårdsbehandling.”

Foto: Lars Eriksson

Debatt2023-09-22 08:30
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Centraliseringen som skett inom Region Västerbotten har fått negativa effekter, inte minst för personalens möjlighet att kunna påverka sin vardag. Dessutom har en kostsam centraladministration uppstått. Utvecklingen måste vändas tillbaka så att första linjens chefer blir de som får leda arbetet tillsammans med personalen på golvet.

Att placera ansvarsområdena så långt ned i hierarkin som möjligt bidrar till att förbättra vården. Det är på vårdgolvet som patientvården sker. Vårdpersonalen besitter bästa kunskapen om patienternas behov. Genom att flytta mandat nedåt erkänns deras kompetens och erfarenhet.

Inom en snabbt föränderlig hälso- och sjukvårdssektor behöver beslut fattas i realtid. Det minskar byråkratin och tar bort fördröjningar som kan påverka patientvårdens kvalitet. De korta beslutsvägarna är något som verksamheterna särskilt lyfter fram och är en av anledningarna till att många privata arbetsgivare uppskattas mer än de offentliga.

Hälso- och sjukvårdens utmaningar ser olika ut runtom i länet. Vi i Alliansen har länge föreslagit tydligare ledarskap på de respektive sjukhusen i form av en platschef. Nu vill vi ta ytterligare ett steg genom att göra länets tre sjukhus till egna resultatenheter med en egen sjukhuschef.

För den enskilda kliniken är vår ambition att avdelningschefen får ett väsentligt större mandat att vara chef och ledare. De många chefsleden blir färre och medarbetare och chefer vet vem som bestämmer. Sjukhuscheferna får därmed i uppdrag att lösa en god och nära vård utifrån förutsättningarna som finns på plats. Sjukhuschefen för NUS får ett särskilt uppdrag att värna och utveckla NUS som ett universitetssjukhus och regionsjukvårdsbehandling.

Vi är medvetna om att det inte finns någon perfekt organisation. Riskerna för inkonsekvens och bristande samordning kan uppstå om beslut inte samordnas på ett bra sätt. Men att fortsätta som vi alltid har gjort, där centraliseringen blir allt starkare, är inte ett alternativ. Mandat och befogenheter måste tillbaka till vårdgolvet och den enskilda kliniken. Inte minst för medarbetarenas skull, som vi vill ska återfå arbetsglädje, motivation och möjligheten att kunna påverka sin arbetsplats.