Vårdföretagarna måste förhålla sig till märket

Att Kommunal väljer att varsla om nyanställnings-, mer- och övertidsblockad, med hot om strejk, är oansvarigt, skriver Per Östlund, förhandlingschef Vårdföretagarna.
Att Kommunal väljer att varsla om nyanställnings-, mer- och övertidsblockad, med hot om strejk, är oansvarigt, skriver Per Östlund, förhandlingschef Vårdföretagarna.

Den svenska modellen för lönesättning garanterar stabilitet och goda villkor för både medarbetare och företag.

Debatt 13 januari 2021 16:38
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Replik på Håkan Nilssons, ordförande i Kommunal Västerbotten, debattartikel ”Privatanställda ska inte ha sämre villkor”, publicerad på norran.se tisdagen den 12 januari 2021.

I en debattartikel i Norran (12/1 2021) skriver Håkan Nilssons, ordförande i Kommunal Västerbotten, att det krävs krafttag för att höja statusen på och attraktionskraften i vård- och omsorgsyrkena. Vi instämmer helt i detta.

Förhandlingarna mellan Vårdföretagarna och Kommunal var konstruktiva. Vår upplevelse är att vi var nära att sluta ett avtal som hade gett privatanställd vård- och omsorgspersonal höjda löner.

Den svenska modellen bygger på att parterna på arbetsmarknaden gemensamt kommer överens om löneramarna, det så kallade märket.

Förbättringarna inom respektive kollektivavtal, exempelvis utbildningssatsningar och löneökningar, ska hålla sig inom det överenskomna märket.

De krav som Kommunal ställer går utöver detta.

Vi befinner oss mitt i en pandemi med hög belastning på vården och omsorgen och höga sjukskrivningstal.

Att Kommunal i den situationen väljer att varsla om nyanställnings-, mer- och övertidsblockad, med hot om strejk, är oansvarigt.

Vårdföretagarna måste, precis som den övriga arbetsmarknaden, förhålla sig till märket. Kommunal befinner sig rimligtvis i samma situation.

Den svenska modellen för lönesättning garanterar stabilitet och goda villkor för både medarbetare och företag.

Den har genom åren gett en god löneutveckling. Vi vill fortsätta den utvecklingen.

Ämnen du kan följa