Vårdens kärna måste värnas och utvecklas

Länets vårdköer måste arbetas bort, decennier av långa väntetider för västerbottningar måste få ett slut.

Debatt 31 augusti 2021 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Västerbottens möjligheter är enorma.

Vi har i många avseenden en fantastisk hälso- och sjukvård i ett län med en enorm utvecklingskraft.

Att vården är bra för de som väl får den är tack vare all fantastisk vårdpersonal. Men Västerbotten, likt andra regioner, har drabbats hårt av coronapandemin. Sjukvårdens medarbetare har och har haft en mycket ansträngd arbetssituation.

Trots att det finns mycket som är bra med länets sjukvård växer missmodet, oron och pessimismen.

Mycket har utvecklats åt fel håll. Vi ser allt fler problem som vuxit på grund av politisk misskötsel: sommarstängt BB i Lycksele, sommarstängda hälsocentraler och bland landets längsta vårdköer.

Allvaret blir än större på grund av att ekonomin är bland den sämsta i landet. Det medför att det nu krävs betydande åtgärder för att åstadkomma en ekonomi i balans.

Trots det vill den rödgröna majoriteten inte minska den administrativa överbyggnaden, vilket vi är beredd att göra.

Regionens socialdemokrati har det fulla ansvaret för hur sjukvården fungerar. Vid senaste budgetfullmäktige blev skiljelinjerna mellan de politiska blocken ännu tydligare.

Å ena sidan ett trött socialdemokratiskt maktinnehav vars bärande idé för sjukvården är att behålla makten. Å andra sidan fyra borgerliga alternativ med en aning olika profiler, men som i grunden gör samma analys. En borgerlig ledning som på allvar tar tag i regionens svårigheter, men som samtidigt tar fasta på möjligheterna och får viktiga reformer på plats.

Vårdens kärna måste värnas och utvecklas medan det som inte är direkt vård minskas för att klara ekonomin. Vårdens medarbetare behöver visas uppskattning med bättre löneutveckling, fler karriärvägar och mer fortbildning och vidareutbildning.

Vidare krävs en förstärkt första linjens ledarskap och en arbetsmiljö som bidrar till att personal trivs och vill jobba i regionen.

Länets vårdköer måste arbetas bort, decennier av långa väntetider för västerbottningar måste få ett slut. Vi vill att vården ska organiseras runt patientens unika behov med vårdkedjor som håller ihop för att undvika dyra lösningar till en sämre kvalitet för patienten.

Det krävs politisk förändringskraft och ett tydligt ledarskap med en vilja att utveckla och förbättra sjukvården.

Över 40 år av S-styre behöver få ett slut.

Ämnen du kan följa