Välj lokal mat och bidra till samhällets beredskap

Vårbruket i Västerbotten sätter strax i gång. Ett sådant här år, när kostnaderna på insatsvaror som drivmedel, gödning, utsäde, el med mera exploderat, är det viktigare än någonsin att skörden blir god.

Debatt 18 maj 2022 07:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

En torka eller ett ihållande regn under vårt korta odlingsfönster i norra Sverige skulle i dagsläget vara förödande. Det kan lätt bli det som avgör att ännu fler lantbruk slås igen, för att aldrig mer komma tillbaka. 

I media brukar skördeutfallet uteslutande speglas ur lantbrukarens perspektiv: ”Bönderna nöjda med skörden”. Det är kanske logiskt. Men borde inte media tänka lite längre? Det är inte främst bonden som ska vara nöjd eller orolig över tillgången till mat, utan hela samhället. 

I Sverige har vi på senare tid haft lyxen att ha närapå obegränsat med mat, till en väldigt låg kostnad, både jämfört med bakåt i tiden och med många andra länder. Nu stiger matpriserna, till följd av kriget i Ukraina. 

Våra styrande har under lång tid förlitat sig på importen för att kunna förse befolkningen med mat. I dag beräknas den mat vi producerar i Sverige räcka till hälften av svenskarna – förutsatt att lantbruket har tillgång till de insatsvaror som behövs. 

I Västerbotten ligger, enligt rapporten ”Betydelsen av mjölkproduktion i Norrland, sett ur ett miljö- och systemperspektiv”, vår försörjningsförmåga på cirka 30 procent.

Landsbygdsminister Anna-Caren Sätherberg (S) upprepade som ett mantra vid krigsutbrottet och tiden efter att ”Sveriges livsmedelsförsörjning är god”. Nu har hon tillsatt en utredning för att stärka Sveriges livsmedelsberedskap. Det är bra. 

Vår livsmedelsförsörjning är i själva verket skör. 

För att stärka den behövs långsiktiga och konkurrenskraftiga regelverk för de företagare som i dag arbetar med väldigt små ekonomiska marginaler. De behöver också känna stödet från de styrande och konsumenterna för att orka vidare. När konsumenterna väljer de lokala alternativen i matbutikerna, även när priserna går upp, bidrar de också till samhällets beredskap. 

Samtidigt främjar man en livsmedelsproduktion som är hållbar. I vår landsände är det största hotet mot biologisk mångfald igenväxta åkrar och landskap. 

Vi har en hel bondekår som står beredd att leverera, om de får rimliga ekonomiska och politiska förutsättningar. 

Nu hoppas vi – för allas skull – på en riktigt bra sommar och goda skördar.

Lotta Folkesson, ordförande LRF Västerbotten


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa