Vapenlagstiftningen en viktig och laddad fråga

Vänsterpartier kommer att stå upp för en bra och balanserad vapenlagstiftning.

Debatt 1 februari 2021 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Jägare och sportskyttar ska inte drabbas av regeringens överimplementering av EU:s vapendirektiv.

Vänsterpartiet har satt stopp för regeringens vilja att gå för långt med den lagstiftning som hade skapat många praktiska problem för vanliga skyttar. Vi föreslår också att den lagstiftningen behöver markera en tydligare skillnad mellan legala och illegala vapen.

I sin iver att stoppa illegala vapen i kriminella gängmiljöer har regeringen gått för långt. Det finns inget större problem med att jägares och sportskyttars lagliga vapen används i kriminella kretsar – vilket regeringen tycks tro.

Vänsterpartiet vill med kraft bekämpa den illegala hanteringen av vapen och den grova brottsligheten.

Samtidigt behöver lagen utformas så att den inte försvårar för jägare och sportskyttar att använda sina legala vapen. Det har regeringen misslyckats med.

Det är inte legala vapnen som används i kriminella kretsar. Enligt Brottsförebyggande rådet (Brå) har det skett en strukturell förändring. Användningen av legala vapen och tvåhandsvapen, som hagelgevär, har minskat medan illegala vapen och enhandsvapen blivit vanligare i de kriminella miljöerna.

Brå bedömer att tillgången på illegala vapen har ökat. Det är ett stort och allvarligt problem som inte löses av att ge sig på de legala vapnen. Därför behöver legala vapen, som används för jakt och skytte, få en egen rent administrativ del i vapenlagen medan illegala vapen hanteras i särskild ordning.

Enligt regeringens förslag skulle en sportskytt som missar att förnya sin licens bli häktad och dömd för grovt vapenbrott.

Det är viktigt med tydliga och stränga vapenlagar. Men det här är att gå för långt. Eventuella administrativa fel och förseelser, som begås av en person som har eller har haft licens till det vapen som förseelsen avser, bör inte jämställas med vapeninnehav i ett kriminellt sammanhang.

Regeringen föreslår även att det ska krävas tillstånd för att inneha vissa magasin. Det visar återigen på regeringens oförståelse i vapenhantering.

Det är oproportionerligt att kriminalisera innehav av ett magasin eftersom det inte är en vital del av ett vapen. Konsekvensen skulle kunna bli att en person som innehar otillåtna magasin anses olämplig att inneha skjutvapen och blir därmed av med sina vapenlicenser.

Det är dags för regeringen att göra om och göra rätt. Vänsterpartier kommer alltid att stå upp för en bra och balanserad vapenlagstiftning.


Ämnen du kan följa