Välkomna satsningar på äldrevården

Allt fler i samhället har pekat på bristerna i äldrevården. Bland annat Coronakommissionen.

Debatt 2 mars 2021 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Äntligen, säger vi i SKPF i Skellefteå.

Alltför länge har de äldre i samhället tvingats se hur äldreomsorgen fått det allt kämpigare.

Vi har sett hur många farit illa när den viktiga hjälpen uteblivit.

Vi har sett hur personalen i omsorgen sliter för att upprätthålla vårdens kvalitet.

Till följd av coronapandemin har läget förvärrats ytterligare. Gamla problem har blivit än tydligare, än allvarligare. Inte minst äldre som bor i särskilt boende har fått betala ett högt pris till följd av smittspridningen.

Enligt tillgänglig statistik, fram till den 8 februari i år, har 44 personer i Skellefteå kommun avlidit i sviterna av covid-19. Tio av dessa är personer utan stöd, 14 hade hemtjänst och 20 särskilt boende.

Allt fler i samhället har pekat på bristerna i äldrevården. Bland annat Coronakommissionen.

Deras slutsatser kräver bland annat att personalfrågorna – som bemanning, arbetstider och kompetensutveckling – sätts i prioriteras. Därför stödjer SKPF fackförbundet Kommunal i deras arbete med att personalens villkor ska uppmärksammas.

Det är äldreomsorgens personal som ger den verkliga vården och omsorgen.

Ibland trots att ansvaret för de äldre bollas mellan en rad aktörer.

Nu måste våra politiker ta sitt ansvar för att skapa kvalitet i omsorgen om våra äldre.

Det finns hopp.

I budgetpropositionen för 2021 föreslog regeringen att kommunerna tillförs mer resurser till äldreomsorgen.

Regeringen betecknar detta som en ”äldreomsorgssatsning på fyra miljarder kronor till kommunerna för en permanent kvalitetshöjning.”

Propositionen är bifallen. Det innebär att Skellefteå kommun får ett tillskott på 33,3 miljoner kronor till äldreomsorgen.

SKPF menar att dessa pengar måste användas till det som nu är mest angeläget i vår kommun: fler anställda i vården, bättre arbetsvillkor, bort med delade turer, fler heltider, kortare tjänstgöringstid innan tillsvidareanställning och påskyndad kompetensutveckling.

Vi välkomnar att det äntligen tillföras extra pengar för att stärka omsorgen om våra äldre.

Vi vill se snabba och konkreta initiativ från kommunledningen som förankras i det kommunala pensionärsrådet där det finns mycken kunskap. De äldre är värda en sådan efterlängtad och välbehövliga satsning.


Ämnen du kan följa
coronapandemin

Stort covidubrott på hälsocentral i Arvidsjaur – tolv anställda har insjuknat

Stort covidubrott på hälsocentral i Arvidsjaur – tolv anställda har insjuknat
Läs mer!

Insändare: "Öppen fråga till äldreomsorgen - Hur förbereder ni inför en ny Covid-våg?"

"Öppen fråga till äldreomsorgen - Hur förbereder ni inför en ny Covid-våg?"

Anmält: Vårdtagare föll på vård- och omsorgsboende - personal rapporterade aldrig händelsen

Anmält: Vårdtagare föll på vård- och omsorgsboende - personal rapporterade aldrig händelsen

Insändare: Vart är äldreomsorgen på väg i Skellefteå?

Vart är äldreomsorgen på väg i Skellefteå?

Ny undersökning: Det här är Norranläsarnas viktigaste valfrågor • Överlägsna vinnaren • Oväntade bubblaren

Ny undersökning: Det här är Norranläsarnas viktigaste valfrågor • Överlägsna vinnaren • Oväntade bubblaren

Hettan på vård- och omsorgsboenden: Nya värmepumpar på plats: ”Det är jättebra att vi har fått dem”

Hettan på vård- och omsorgsboenden: Nya värmepumpar på plats: ”Det är jättebra att vi har fått dem”
Visa fler