Är det bara valfläsk som serveras?

Efter att ha styrt regionen i alltför många år ska nu S i Västerbotten helt plötsligt ta tag i deras årslånga vårdköer och väntetider till att patienter nu ska få kontakt med vården inom fem minuter.

Debatt 14 juni 2022 08:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Väntetiderna till specialistläkare och behandling fortsätter att öka under den socialdemokratiska, tafatta ledningen. 

Deras styre har inneburit stängda förlossningsavdelningar, stängda hälsocentraler, personalbrist i hela länet, överbelastade akutmottagningar och långa väntetider för viktiga operationer, för att nämna ett fåtal. 

Digitalisering är förstås en viktig del av en tillgänglig vård i många avseenden. För att lösa den nuvarande krisen inom vården krävs reella satsningar på personalen och nya reformer. Inte mer administration. 

Det är dags att dra upp huvudet ur sanden och genomföra förändringar på riktigt.  

En långsiktig personalpolitik med rimliga lönevillkor och en trygg arbetsmiljö är viktig för att behålla kompetent personal och attrahera nya. 

Västerbotten behöver fler platser för specialistutbildning. För att klara vårdens utmaningar krävs fler vårdplatser och en förstärkt och tillgänglig primärvård. 

Genom en väl utvecklad primärvård kortas köerna och belastningen på slutenvården samt länets hälsocentraler kan ge en god vård snabbt och effektivt. 

Kvinnor måste tas på allvar i vården, kvinnovården behöver reformeras och stärkas. Elevhälsan behöver förstärkas med tydlig ansvarsfördelning och bättre samverkan, för det är orimligt att unga får stå flera år i kö.  

Kristdemokraterna lovar inte allt till alla – men vi håller åtminstone det vi lovar. Sjukvården har varit organiserad på samma sätt i över 150 år, systemet är ålderdomligt och omodernt. Det är dags för århundradets sjukvårdsreform.  

Ett nationellt huvudmannaskap för vården krävs för att kunna säkerställa en mer jämlik vård i hela landet. Sjukhusen ska styras av professionen. 

Sjukvårdspersonalen ska få ett större mandat i sitt arbete. Vården ska styras av tillgänglighet och flexibilitet utifrån den enskildes behov och önskemål. Genom statlig styrning och riktade satsningar på personalen kan vi erbjuda en god vård och samtidigt korta de långa vårdköerna.  

Kristdemokraterna står redo. I september tar vi itu med de rödgrönas alltjämt växande vårdköer, som slog rekord redan långt före pandemin. 

 Hans-Inge Smetana, gruppledare Region Västerbotten, Vännäs (KD) 

Betty-Ann Nilsson, regionfullmäktigeledamot, Lycksele (KD) 

Anders Hettinger, regionfullmäktigekandidat, Skellefteå (KD) 


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa